mapa Facebook čtečka Fotogalerie Zpravodaj Napište nám

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty a záměry

Projekty a záměry

Realizace projektů a záměrů roku 2017

Oprava komunikace ke školce včetně dešťové kanalizace - realizace jaro 2017

Úprava víceúčelového hřiště na umělý trávník - tréninková plocha - dokončení - jaro 2017

Realizace zpomalovacích prahů na místní komunikaci - souběžné komunikaci vedle "kostkové" - jaro 2017 

Zpracování projektové dokumentace na intenzifikaci COV , zpracování projektové dokumentace na dokončení kanalizace: - realizace podzim

D_1_2_1_1_Pudorys_1NP.pdf

D.1.2.3.1 Technická zpráva.pdf

B Souhrnná technická zpráva.pdf

C.2 Celková a koordinační situace.pdf

Kanalizace - Pruvodni_zprava_DUR.pdf

 Kanalizační síť celkova.pdf

 Workoutové hřiště a dětské prvky - realizace léto 2017 - dotace z MMR

Silnice III/36444 - Kostková - realizace 1 část podzim 2017

E.3 Situace - objízdná trasa.pdf

C.2.1 Situace - 1.část.pdf

C.2.2 Situace - 2.část.pdf

Protipovodňové opatření - bezdrátové rozhlasy - realizace jako 2017

Zpracování projektové dokumentace na VO - neosvětlené části obce - realizace podzim 2017

Zpracování projektové dokumentace na  bezbarierové chodníky v obci - PD vypracována:

B.2.1-KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY 1.pdf

B.2.2-KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY 2.pdf

A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA.doc

C.1.1.02-situace.pdf

C.1.2.02-situace.pdf

Zpracování úpravy místních komunikací v obci - PD vypracována

A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA.doc

B.2.1-KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY-1.pdf

B.2.2-KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY-2.pdf

C.1.1.01-technická zpráva.doc

C.1.2.02-situace.pdf

C.1.1.02-situace.pdf

C.3.2-VO_Situace.pdf

C.4.2-VO Situace 1.pdf

Podání žádostí o dotaci na MZE - kříže - získaná dotace realizace do 6/2018

Podání žádostí na IROP - ZŠ Lašťany - podáno, běží vyhodnocení, PD níže:

 A-Průvodní zpráva.pdf

B-SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf

C.2-CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES.pdf

D.1.1b-11-PŮDORYS ZÁKLADŮ -NOVÝ STAV.pdf

D.1.1b-12-PŮDORYS 1NP- NOVÝ STAV.pdf

D.1.1b-13-PŮDORYS 2NP - NOVÝ STAV.pdf

D.1.1b-14-PŮDORYS 3NP-NOVÝ STAV.pdf

D.1.1b-15-PŮDORYS STŘECHY.pdf

D.1.1b-23-POHLED OD JIHOVÝCHODU - NOVÝ STAV.pdf

Pohled od jihozápadu - nový stav.pdf

Veřejně prospěšné práce - VPP dle dotace - realizováno

Oprava dešťové kanalizace - komunikace směrem ke školce - realizováno jaro 2017

 

Projekty a záměry pro rok 2017 - předpoklad

Oprava komunikace ke školce - realizace jaro 2017

Úprava víceúčelového hřiště na umělý trávník - tréninková plocha - dokončení - jaro 2017

Realizace zpomalovacích prahů na místní komunikaci - souběžné komunikaci vedle "kostkové" - jaro 2017 

Zpracování projektové dokumentace na intenzifikaci COV , zpracování projektové dokumentace na dokončení kanalizace

Obnova památek - kříž od Kocandy kříž u rybníka - dle žádosti o dotaci z MZE,

Workoutové hřiště a dětské prvky - v případě dotace z MMR

Silnice III/36444 - Kostková 1. etapa

Protipovodňové opatření - bezdrátové rozhlasy

Výměna rozvodů elektro a vodovodu v budovách ZŠ - součást projektu na IROP níže

Zpracování projektové dokumentace na VO - neosvětlené části obce

Zpracování projektové dokumentace na  chodníky v obci

Zpracování projektové dokumentace na bezpečnostní prvky v obci

Zpracování projektové dokumentace na připojení stodoly a zajištění zázemí (vedle parlamentu)

Zpracování projektové dokumentace na komunitní centrum

Podání žádostí o dotaci na MZE - kříže

Podání žádostí na IROP - ZŠ Lašťany

Veřejně prospěšné práce - VPP dle dotace

 

Realizace projektů a záměrů roku 2016

Oprava chodníků v obci - od Parlamentu k Lipám - hotovo

Realizace 2 autobusových zastávek u Parlamentu - hotovo

Realizace - obnova povrchu komunikace Na Stránce - hotovo

Rozšíření kapacity sběrového dvora ( váha, kontejnery na nebezpečný odpad, plasty a velkoobjemový odpad) - hotovo

Úprava víceúčelového hřiště na umělý trávník - tréninková plocha - zahájeno

Realizace - cyklostezka na Dolany - v případě úspěchu dotace z  IROP/SFDI

Obnova památek

  • kaplička P.M. Čenstochovské - směr Dolany - dotace z MZE - hotovo
  • pamětní deska u rybníka - dotace z Olomouckého kraje - hotovo
  • úprava a odvodnění kolem rybníka v Lašťanech a úprava a zpevnění kolem kapličky u rybníka
Výměna části veřejného osvětlení v Bělkovicích za LED osvětlení (ke školce, k cyklostezce, souběžná komunikace s "kostkovou") - hotovo

Oprava zábradlí u mostků přes potok - 4 x - hotovo

Nátěr fasády budovy obecního úřadu - hotovo

Zpracování projektové dokumentace - od garáží ke hřišti (komunikace, osvětlení, chodníky) - hotovo

Zpracování projektové dokumentace - od Lip k rybníku (komunikace, osvětlení, chodníky) - hotovo

Zpracování projektové dokumentace - chodníky od Lip k dopravní značce obce a chodníky od kapličky k dopravní značce konec obce - hotovo

Zpracování projektové dokumentace - ZŠ Lašťany  pro dotaci z IROP - hotovo

Zpracování projektové dokumentace - Demolice domu č.p. 421  - hotovo

 

 

Podané žádosti o dotace v r. 2016

Zateplení MŠ Bělkovice-Lašťany - OPŽP - neúspěšné

Zateplení MŠ Bělkovice-Lašťany - OPŽP - podáno

Domácí kompostéry 180 ks a štěpkovač  - OPŽP - podáno

Lesní technika pro obec - traktor s nakladačem do lesa - MZE - podáno

Oprava kapličky P.M. Čenstochovské - MZE - úspěšné - realizováno

Oprava pomníku padlých ve světové válce (u rybníka v Lašťanech) - Olomoucký kraj - úspěšné - realizováno  

Ježíšovy matičky v obci Bělkovice-Lašťany - Olomoucký kraj - úspěšné - realizováno

Pořízení vybavení  JSDH - Olomoucký kraj - úspěšné - realizováno

Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně - Olomoucký kraj - realizováno

Obnova programového vybavení knihovny Bělkovice-Lašťany kultury - podáno

Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště - 1. kolo  - neúspěšné

Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště - 2. kolo - neúspěšné

Dětské prvky - MMR - neúspěšné

Obnova kulturních památek - kříže - MMR - neúspěšné

Oprava komunikace k MŠ - MMR - neúšpěšné

Dotace na Společensky účelné pracovní místo a Veřejně prospěšné práce - MPSV - úspěšné, realizováno

 

Realizace 2015

Dětské prvky a hřiště

Zvýšení kapacity budov a ZŠ Bělkovice.

Uložení kanalizace a oprava povrchu uličky v Bělkovicích.

Odvodnění prostor kolem rybníka a dlažba kolem kříže.

Nové lavičky v obci.

Příprava a zadání projektových dokumentací na opravy cest a chodníků v obci.

Kompostéry pro občany zdarma a štěpkovač.

 

Podané žádosti o dotaci v r. 2015

Protipovodňová opatření (bezdrátové rozhlasy, povodňový digitální plán)

Rozšíření kapacity sběrového dvora ( váha, kontejnery na nebezpečný odpad, plasty a velkoobjemový odpad)

Žádost o dotaci na Veřejně prospěšné práce - MPSV - úspěšné, realizováno 5 osob

 

 

Dotace 2015

Získání příspěvku - Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany

Biologicky rozložitelný odpad - nákup kompostérů a štěpkovače

 Zateplení MŠ Bělkovice

Propagace dotací 2014