mapa Facebook čtečka Fotogalerie Zpravodaj Napište nám

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Uzavírky v obci

Uzavírky v obci

Uzavírka komunikace k MŠ

Vážení občané,

z důvodu probíhajících stavebních prací na komunikaci k Mateřské škole, bude od 25. 4. 2017 do 4. 5. 2017 místní komunikace uzavřena. Žádáme občany bydlící u této komunikace o přeparkování vozidel na jiné místo v obci. Po tuto dobu bude rovněž uzavřen Sběrový dvůr, který pak bude otevřen od soboty 5. 5. 2017.

Děkujeme za pochopení a trpělivost

uzavírka k MŠ.jpg 

 

Informace k výstavbě retardérů v obci

Vážení občané,

z důvodu výstavby zpomalovacích prahů na místní komunikaci č. 21b ("Za humny") dojde v době od 29.3.2017 - po dobu 7 týdnů k omezení jejího průjezdu. Retardéry budou vybudovány v blízkosti č.p. 173 Bučkovi, č.p. 178 Turečkovi a č.p. 513 Theimerovi, viz mapa.

Děkujeme za pochopení a trpělivost

 

retardéry.jpg

 

 

 

Informace k obslužnosti komunikace k MŠ v období březen až květen 2017

Vážení občané,

z důvodu výstavby dešťové kanalizace a následné opravě celé místní komunikace k MŠ, dojde k částečnému omezení příjezdu po komunikaci směrem k mateřské škole. Výstavba dešťové kanalizace v části kolem domů před MŠ a oprava celé komunikace potrvá až minimálně do 05.05.2017, a to od 22.03.2017.

Od 22.03.2017 do cca 29.03.2017 bude uzavřen úsek od MŠ směrem ke sběrovému dvoru (mimo sobotu).

Vzhledem k uložení potrubí do komunikace, dojde následně od 28.03.2017 do 28.04.2017 k částečnému  uzavření úseku místní komunikace k MŠ.    Umožněn průjezd bude pouze vlastníkům rodinných domů v této ulici a záchranným složkám integrovaného záchranného systému.

Prosíme tímto rodiče, kteří vozí své děti do MŠ, aby využívali dopravu k MŠ výhradně po komunikaci za potokem.

Občanům, kteří budou vozit své odpady do sběrového dvora doporučujeme obezřetnost při průjezdu stavbou a využití otevření dvora v tomto období při sobotních termínech.

Dále prosíme občany bydlící u této komunikace o zajištění přeparkování vozidel v období výstavby kanalizace a opravy povrchu vozovky na jiné místo v obci.

Při průjezdu vozidly prosíme o opatrnost a respektování pokynů stavebníka.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Inkedmapa uzavírka .jpg

 

Uzavírka komunikace k MŠ

Vážení občané,

z důvodu provádění opravy dešťové kanalizace, dojde k částečnému omezení příjezdu po komunikaci směrem od Mini marketu do mateřské školy. Oprava kanalizace (výměna potrubí) potrvá cca 4 týdny, a to od 9.2.2017. Vzhledem k uložení potrubí do komunikace, dojde následně od 14.2.2017 do 9.3.2017 k uzavření úseku místní komunikace. Pro osobní dopravu bude sloužit objízdná trasa kolem baru Arbeit podél potoka (viz mapa objížďky).

Občany bydlící v této ulice prosíme, aby ve výše uvedených termínech neparkovali svá vozidla na místní komunikaci a využili k parkování svých vozidel vlastní pozemky či jinou lokalitu v obci.

Doporučujeme rodičům, kteří vozí své děti do MŠ, aby omezili dopravu k MŠ po této komunikaci a využívali komunikaci za potokem.

Děkujeme za pochopení.

Uzavírka k MŠ-4_Ink_LI.jpg

Uzavírka silnic Dolany, Véska a Bělkovice-Lašťany

Vážení občané,

z důvodu pořádání cyklistického závodu "Czech cycling tour 2016" dojde k úplné uzavírce sil. III/44313 Bělkovice-Lašťany - Dolany, sil. III/44311 Dolany, III/44311 Véska, III/44440 Véska - Bělkovice-Lašťany,  III/44436 Bělkovice-Lašťany a to v termínu

neděle 14.8.2016 v době od 12:30 do 18:00 hodin.

Tato uzavírka bude označena dopravním značením (viz níže uvedená mapa). 

Děkujeme Vám předem za trpělivost při průjezdu obcí a respektování dopravního značení.

 

mapa uzavírky.pdf

tabule Dolany.pdf

 

 

Uzavírka komunikace "Na stránce" směrem k cyklostezce - úprava povrchu cyklostezky

Vážení občané,

z důvodu provádění stavební úpravy povrchu komunikace, bude zcela uzavřena místní komunikace „Na stránce“ až po cyklostezku na Bohuňovice 

v úterý 26. července a v pátek 29. července 2016 v době od 6:00 do 16:00 hodin.

Úsek s plnou uzavírkou bude označen dopravním značením. Veškerá doprava a obslužnost
nemovitostí v ulici nebude zajištěna. 


Prosíme proto občany o trpělivost při provádění těchto stavebních úprav povrchu vozovky
a děkujeme za respektování dopravního značení.

Občany bydlící u této komunikace a v přilehlých ulicích upozorňujeme na nutnost respektování dopravního značení a pokynů zaměstnanců prováděcí firmy. Před uvedenými dny uzavírky této komunikace prosíme o využití parkování svých vozidel v jiné lokalitě.
V rámci stavby nelze úsekem opravované komunikace zajistit dopravní obslužnost. V souvislosti s dodržením technologického postupu stavby, nebudou moci občané v tomto úseku zajíždět vozidly ke svým nemovitostem.

Děkujeme za pochopení.

 

mapa.tif

 

Uzavírka silnice z důvodu úpravy křižovatky u "Parlamentu"

Vážení občané,

z důvodu provádění stavební úpravy křižovatky u PARLAMENTU bude zcela uzavřena místní komunikace ke koupališti ve středu 8. června 2016. Úsek s plnou uzavírkou bude označen dopravním značením. Veškerá doprava bude odkloněna po objízdné trase.

Prosíme proto občany o trpělivost při provádění těchto stavebních úprav povrchu vozovky a děkujeme za respektování dopravního značení.

mapa uzavírky.pdf

 

 

Stavební práce - akce "Autobusové zastávky u bývalého hostince "Parlament" v Lašťanech

Od 2. května 2016 budou zahájeny stavební práce v  okolí bývalého hostince „Parlament“, kdy dojde k  realizaci  dvou autobusových zastávek a vybudování bezpečnostního ostrůvku pro zvýšení bezpečnosti v křižovatce.

V rámci stavby dojde k omezení průjezdu vozidel. Stávající autobusové zastávky budou dočasně posunuty ve směru ke koupališti.  Prosíme vás tímto o zvýšení pozornosti a ohleduplnosti při průjezdu stavby. Výstavba bude probíhat po dobu 6 týdnů.

Předpokládaný termín ukončení stavby je 13. června 2016.

 

mapa uzavírky.jpg

 

Vážení občané, z důvodu průjezdu pelotonu  při IV. etapě cyklistického závodu CZECH CYCLING TOUR 2015 dne 16.8.2015 dojde k úplným uzavírkám komunikací kolem "kostkové silnice" během průjezdu závodníků, této etapy. Odhadované uzavření místních komunikací bude od nedělního rána cca 9:00 hod. do odpoledne cca 16:00 hod.  Děkujeme Vám předem za trpělivost při průjezdu obcí a respektování dopravního značení.

Níže je uvedena mapa uzavírek

 

Mapa uzavírek - CZECH CYCLING TOUR 2015  

Itinerář závodu a průjezdu v obci

Vážení občané, z důvodu provádění stavebních úprav komunikace č. III/44313 od křižovatky "Restaurace u Dočkalů" směrem z naší obce na Dolany, bude zcela uzavřena tato silnice v termínu od 22.6.2015 do 11.8.2015. Úsek s plnou uzavírkou bude označen dopravním značením. Veškerá doprava bude odkloněna po objízdné trase. Prosíme proto občany o trpělivost při provádění těchto stavebních úprav povrchu vozovky a děkujeme za respektování dopravního značení.  

Aktuality

Odkazy - www.ssok.cz/omezeni