mapa Facebook čtečka Fotogalerie Zpravodaj Napište nám

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

Dotace 2017

Propagace dotací

propagace dotace _JSDH_2017-page-001.jpg

Propagace MATIČKY dotace.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000551

Protipovodňová opatření obce

Bělkovice-Lašťany“

Součástí projektu dotovaného finančními prostředky z Evropské unie, je vytvoření listinného povodňového plánu, jeho digitalizace a vybudování lokálního výstražného a varovného systému pro celou obec Bělkovice-Lašťany.

Digitální povodňový plán (dPP) je v rámci projektu zpracován v souladu s Metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů zpracovanou MŽP a aktualizovanou v roce 2014, včetně aktivního odkazu na digitální plán ČR a Povodňový informační systém (POVIS).

U tzv „betonového mostu“ za obcí směr Těšíkovská kyselka je navržený měrný bod (hladinoměr), který zohledňuje stávající hlásné profily kat. A, B a také již provozované hlásné profily kat. C s automatickým pozorováním, stejně tak stávající srážkoměrné stanice s automatickým pozorováním. Nový měrný bod LVS je koncepčně začleněn do již stávajících provozovaných měrných bodů, a bude tak vhodně doplňovat a rozšiřovat informace o povodňové situaci v zájmové lokalitě.

Vysílací a řídící pracoviště pro lokální výstražný a varovný systém se nachází v sídle Obecního úřadu Bělkovice-Lašťany. Je zde instalováno vysílací pracoviště lokálního výstražného a varovného systému. Vysílací zařízení je doplněno o modul napojení na zadávací pracoviště Integrovaného záchranného systému (IZS) sloužící jakožto Jednotný systém varování a informování (JSVI). Součástí vysílacího zařízení je také modul telefonního vstupu pro urgentní spuštění varovného hlášení pověřenou osobou. Vysílací zařízení rovněž umožňuje směrovat vysílání do více skupin přijímacích hlásičů. Tento systém splňuje požadavky na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a informování obyvatelstva (JSVI). Lokální výstražný a varovný systém je navržen v souladu s příručkou MŽP Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi z roku 2011 s aktualizací v roce 2014.

Celému systému jsou uzpůsobeny hlásiče, které v rámci tzv. bezdrátového rozhlasu pokrývají celou obec pro informování obyvatel v rámci celého systému. Na budově obecního úřadu je nově zajištěna elektronická siréna. Realizací projektu se obec zapojila do systému ochrany obyvatelstva před povodněmi, či dalšími nepříznivými událostmi.

"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí".

starosta obce

Ing. Tomáš Němčic

 

 

 

 

Dotace 2016

 

Dotace z Olomouckého kraje:

hasiči DOTACE-page-001.jpg dotace hasiči-page-001.jpg

 

Dotace z Ministerstva zemědělství na opravu Kaple P.M. Čenstochovské, parc. č. 1228 v k. ú. Bělkovice

Rozhodnutí o přidělení dotace MZE.pdf

 

 

Restaurování pomníku padlých v obci Bělkovice-Lašťany, parc.č. 1248, k.ú.Lašťany

Jedná se o dotaci z dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji z dotačního titulu č. 2 Obnova

staveb drobné architektury místního významu. Účelem je restaurování pomníku ve špatném stavu, s cílem zachování jeho

historické hodnoty, dominanty obce a poselství příštím generacím. Celkové náklady realizace budou činit 58.000,- Kč, z toho

je dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 29.000,- Kč (50%) a zbylá částka bude poskytnuta z rozpočtu obce.

 

Dotace - obnova památníku-page-001.jpg

 

 

 Propagace dotací

Dotace Matičky-page-001.jpg