image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Informace o projektu "Stav. úpravy cyklostezky Hvězdná"

Informace o projektu "Stav. úpravy cyklostezky Hvězdná"Datum konání:
27.9.2022

Aktuální informace Mikroregionu Šternbersko o stavu projektu „Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná“


podařilo se úspěšně projít všemi riziky přípravy stavby včetně zajištění dotací na realizaci stavby z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (26 979 029,55 ) a z prostředků Olomouckého kraje (4 453 928,- Kč).

stavebními úpravami bude dotčen (byť někde jen částečně) celý úsek cyklostezky z Olomouce do Šternberka včetně odbočky do Bělkovic Lašťan. Cílem projektu je zlepšení technického stavu cyklostezky a taktéž zvýšení bezpečnosti dopravy na cyklostezce.

projekt počítá s realizací těchto činností: opravy poškozených úseků stávající cyklostezky ve všech k. ú po trase dle potřeby, rozšíření cyklostezky, snížení nivelety u napojení podjezdu pod železničním koridorem v k. ú Černovír, rozšíření lávky mezi obcemi Hlušovice a Bohuňovice, opravy zbylých evěných lávek údržba a výměna některých poškozených prvků; instalace solárního veřejného osvětlení na problémových místech.

dne 25. 8. 2022 bylo protokolárně předáno staveniště dodavateli stavby společnosti PORR a.s.

stavba bude zahájena 3. 10. 2022 realizací úseku od ČOV v Bohuňovicích po podjezd pod dráhou včetně rozšíření úzkého profilu na začátku úseku.

původně uvažované zahájení obnovy nejhoršími úseky stezky podél rybníků ve Štarnově se musí přesunout na rok 2023 zejména z důvodů potřeb kácení stromů v období vegetačního klidu.

směrem k veřejnosti budou podávány včasné a přehledné informace o uzavírkách jednotlivých úseků cyklostezky. Aktuálně uzavírané úseky budou samozřejmě značené v terénu, ale budeme se snažit o vložení informací o uzavírkách i na portál mapy.cz

objízdné trasy umožní průjezd cyklistům, ale nebudou pro vyznavače IN-LINE bruslí či kolečkových lyží
.
pro celou stavbu platí, že po dokončení každého úseku bude tento předán do předčasného užívání a nebude se čekat až na kolaudaci celého díla
.
předpokládaný termín dokončení celé stavby je v červnu roku 2023.


Mikroregion Šternbersko

září 2022

 

viz soubor PDF - harmonogram stavebních úprav: HMG Hvězdná.pdf

Situace cyklostezky Hvězdná-page-001.jpg