mapa Facebook čtečka Fotogalerie Zpravodaj Napište nám

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Uzavírky v obci

Uzavírky v obci

Oznámení o úplné uzavírce křižovatky silnice III/44437 a silnice I/46 u obce Bělkovice-Lašťany (výjezd z Lašťan na Šternberk).

Vážení občané,

od úterý 18.září 2018 do 31.října 2018 bude na silnici III/44437 v prostoru křižovatky se silnicí I/46 (výjezd z Lašťan na Šternberk) úplná uzavírka.

Linky 850875 a 891923 pojedou po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Bělkovice-Lašťany, Lašťany, Hostinec – náhradní zastávka za zastávku Bělkovice-Lašťany, Lašťany, pod lipami do Lašťan na točnu ke garáži a zpět přes Bělkovice po silnici III/44436 na silnici I/46 a do Šternberka. Dál po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Vzhledem k provozu linek po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním spojů cca 3-4 minuty.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se předem omlouváme.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

Upozornění pro občany

od pátku 14.9.2018 je zrušeno dopravní omezení na bývalé "kostkové" silnici.

Obec Bělkovice-Lašťany

 

Od 12:00 hod. dne 14.září 2018 – pátek jsou Bělkovice průjezdné pro autobusy veřejné linkové dopravy bez omezení. Autobusy již budou jezdit po původní trase s obsluhou všech zastávek dle platného jízdního řádu.

 

ARRIVA MORAVA a.s.

 

Oznámení o částečné uzavírce silnice I/46 a úplné uzavírce silnice III/44437 u obce Bělkovice-Lašťany.

Vážení občané,  

z důvodu realizace akce "I/46 (Olomouc-Šternberk) Lašťany-křižovatka" dojde k částečné uzavírce silnice I/46 ( Olomouc-Šternberk) a úplné uzavírce silnice III/44437 u obce Bělkovice-Lašťany (směr z B-L od Kapličky u lip na Šternberk) od 3. etapy.

Termíny uzavírky:

1. 8. 2018 - 2. 8. 2018              0. etapa - frézování vozovky sil. I/46

2 .8. 2018 - 24. 8. 2018            1. etapa - zemní práce, částečná uzavírka sil. I/46

25. 8. 2018 - 25. 9. 2018          2. etapa - zemní práce, částečná uzavírka sil. I/46

26. 9. 2018 - 17. 10. 2018        3. etapa - zemní práce, částečná uzavírka sil. I/46, úplná uzavírka sil. III/44437

18. 10. 2018 - 24. 10. 2018      4. etapa - pokládka asf. vrstev, částečná uzavírka sil. I/46, úplná uzavírka sil. III/44437

25. 10. 2018 - 31. 10. 2018      5. etapa - pokládka asf. vrstev, částečná uzavírka sil. I/46, úplná uzavírka sil. III/44437

1. 11. 2018 - 15. 11. 2018        6. etapa - dokončovací práce, částečná uzavírka sil. I/46

 

V době uzavírky 0., 1., 2. a 6. etapy budou dotčené autobusové linky provozovány po částečně uzavřené silnici (po trase dle licence) a budou obsluhovat všechny zastávky.

3. etapa může začít za předpokladu, že silnice III/44436 v Bělkovicích-Lašťanech ("kostková") nebude uzavřena. V době uzavírky 3., 4. a 5. etapy budou dotčené spoje veřejné linkové dopravy provozovány po objízdné trase, která bude obousměrná. Linky nebudou obsluhovat zastávku Bělkovice-Lašťany, Lašťany, Pod lipami, ale budou obsluhovat náhradní zastávku Bělkovice-Lašťany, Lašťany, Hostinec. 

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

Oznámení o úplné uzavírce silnice III/44434 v místě mostu ev.č. 44434-6.

Vážení občané,

informujeme Vás o úplné uzavírce silnice III/44434 v místě mostu ev.č. 44434-6 mezi obcemi Domašov u Šternberka a Jívovou. Důvodem je oprava mostu a pokládka povrchů.
Termín uzavírky: 2.7.2018 - 17.7.2018

Po této silnici přes most je provozována linka veřejné linkové dopravy 890328 Šternberk-Jívová-Domašov nad Bystřicí. V době úplné uzavírky bude linka provozována po objízdné trase. Zastávka Bělkovice-Lašťany, Bělk.údolí rozc. bude přemístěna na silnici III/44436. Zastávka Jívová, č. 126 bude zrušena a nahrazena zastávkou Jívová, nám.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

Oznámení o úplné uzavírce silnice III/44436 v obci Bělkovice - Lašťany

Vážení občané,

níže uvádíme informace společnosti ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc, Sladkovského 142/37, 779 00 Olomouc. Jedná se o přepravní opatření č. 17/2018:

V termínu od 28.května 2018 do 14.října 2018 bude úplně uzavřena silnice III/44436 – průtah obcí Bělkovice - Lašťany. Důvodem uzavírky je realizace akce „Silnice III/44436 Bělkovice-Lašťany, průtah“.

 ARRIVA MORAVA a.s. projíždí uzavřeným úsekem linkami VLD 850875 Rýmařov – Břidličná - Olomouc, 891340 Olomouc – Dolany – Bělkovice - Lašťany, 891923 Olomouc - Moravský Beroun - Opava a linkou 890845 Velký Týnec, Vsisko, Olympia – Šternberk.

Po dobu uzavírky pojedou linky po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Dolany, restaurace po silnici III/44312 do Dolánek. Dál po silnici I/46 na „ bohuňovickou křižovatku “. Zde odbočí vpravo na silnici III/44437 a dál do Lašťan na zastávku Lašťany, garáž. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávky Dolany, Hanácká zemědělská a Bělkovice budou zrušeny bez náhrady.

 

Vzhledem k provozu linek po objízdné trasy je nutné počítat se zpožděním spojů cca 3 - 4 minuty.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.

 

mapa uzavírky 25.5.-14.10.2018.pdf

 

Oznámení o částečné a úplné uzavírce silnice III/44436 v obci Bělkovice - Lašťany

Dovolujeme si Vás seznámit s uzavírkou silnice č. III/44436 (tzv. kostková) v obci Bělkovice-Lašťany.

Komunikace bude uzavřena v termínu:

11.09. – 01.10.2017 - částečná uzavírka – bude možný průjezd po komunikaci

02.10. – 15.12.2017 - úplná uzavírka – nebude umožněn průjezd komunikací

 

V době úplné uzavírky bude stanovena objízdná trasa pro místní občany pro vozidla do 3,5 t (viz příloha č. 2 situace).

 

Po dobu výstavby v roce 2017 bude umožněn vjezd dopravní obsluze (viz příloha č. 3 situace).

 

Na uvedeném úseku se bude provádět stavba „III/44436 Bělkovice-Lašťany, průtah“.

V době prováděných prací dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

 

Parkování osobních automobilů u nemovitostí kolem komunikace č. III/44436 bude v roce 2017 umožněno s tím, že bude vždy upřesněna možnost přeparkování dle pokynů vedoucího stavby a pracovníků zhotovitele stavby společnosti STRABAG a.s.

 

Neváhejte nás prosím kontaktovat v případě jakýchkoli nejasností. 

Děkujeme za pochopení a Vaši trpělivost při výstavbě.

Přílohy

 

Úplná uzavírka silnice III/44312 v obci Dolany

Vážení občané,

níže uvádíme informace společnosti ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc, Sladkovského 142/37, 779 00 Olomouc. Jedná se o přepravní opatření č. 39/2017:

V termínu od 2.září 2017 do 7:00 hod. dne 3.září 2017 (sobota – neděle) bude uzavřena silnice III/44312 v obci Dolany. Důvodem uzavírky je pořádání akce „110 let JDSHO Dolany“.

ARRIVA MORAVA a.s. projíždí uzavřeným úsekem linkami VLD 850875 Rýmařov – Břidličná - Olomouc, 890700 Olomouc – Dolany – Bělkovice - Lašťany, 890701 Olomouc – Dolany – Pohořany – Jívová, 890711 Olomouc – Šternberk – Huzová – Bruntál – Rýmařov a 890716 Olomouc - Moravský Beroun – Opava.

Po dobu úplné uzavírky pojede linka 890701 po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Tovéř, restaurace po silnicích III/44310, I/46 a III/44312 do Dolan. V Dolanech bude autobusům linky 890701 umožněn průjezd po místní komunikaci za hasičskou zbrojnicí. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Dolany, restaurace bude u linky 890701 nahrazena přenosnou zastávkou umístěnou v blízkosti „bývalé likérky“.

Linky 850875, 890700, 890711 a 890716 neobslouží zastávku Dolany, restaurace. Tato zastávka bude nahrazena zastávkou Dolany, Hanácká zemědělská.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.

 

Částečná uzavírka sil. III/44437 v Bělkovicích-Lašťanech

Vážení občané,

z důvodu opravy povrchu komunikace dojde k částečné uzavírce sil. č. III/44437 v Bělkovicích Lašťanech od hostince „U Pajdu“ po křižovatku u Parlamentu.

Termín: 4.9.2017 - 14.9.2017

Částečná uzavírka bude označena dopravními značkami viz mapa.

Děkujeme Vám předem za trpělivost při průjezdu a respektování dopravního značení.

část.uzavírka 4-14.9.-page-001.jpg

 

Uzavírka silnic v obci Dolany, Dolany-Véska a Bělkovice-Lašťany

Vážení občané,

z důvodu pořádání cyklistického závodu "Czech cycling tour 2017" dojde k úplné uzavírce níže uvedených silnic:

  • sil. III/44312 v Dolanech, a to v úseku od křiž. se sil. III/44313 po křiž. se sil III/44311, včetně napojení MK v obci Dolany
  • sil. III/44311 v úseku od křiž. se sil. III/44312 v Dolanech po křiž. se sil. III/44440 v obci Dolany-Véska, včetně napojení sil. III/44314
  • sil. III/44440 od křiž. se sil. III/44311 v obci Dolany-Véska po křiž. se sil. III/44436 v obci Bělkovice-Lašťany, včetně napojení sil. III/44314
  • sil. III/44436 od křiž. se sil. III/44440 po křiž. se sil. III/44313 v obci Bělkovice-Lašťany, včetně napojení sil. III/44437 a MK v obci Bělkovice-Lašťany
  • sil. III/44313 od křiž. se sil. III/44436 po křiž. se sil. III/44312 mezi obcí Bělkovice-Lašťany a obcí Dolany

Termín: neděle 13.8.2017 - 12:15 - 15:45 hod.

Objížďka trasy není stanovena.

Tato uzavírka bude označena dopravním značením (viz níže uvedená mapa). 

Veřejná linková doprava bude v době úplné uzavírky omezena následovně:

Linka 890700, spoje č.313, 361, 317 (z Olomouce do Lašťany) pojedou po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Toveř,kaple na kruhovou křižovatku v Toveři, kde se autobusy otočí a po sil. III/44310, I/46, III/44437 pojedou do Lašťan. Spoje neobslouží zastávky Dolany, škola, Dolany, restaurace, Dolany, Hánácká zemědělská a Bělkovice-Lašťany, Bělkovice. Spoje obslouží zastávku Dolany, Dolánky, rozc. (náhradní zastávku za Dolany, restaurace).

Po stejné objízdné trase v opačném směru pojedou i spoje č. 364, 350 (z Lašťan do Olomouce). Spoje neobslouží zastávky Dolany, škola, Dolany, restaurace, Dolany, Hánácká zemědělská, Bělkovice-Lašťany, Bělkovice a obslouží náhradní zastávku Dolany, Dolánky, rozc. 

Linka 890701, spoj. č. 315 (v 12:45 hod z Olomouce do Jívové) bude ukončen na zastávce Tovéř, kaple. Spoj č. 322 (v 14:00 hod z Jívové do Dolan) bude zrušen bez náhrady. Spoj č. 321 s odjezdem v 15:25 hod z Dolan do Pohořan pojede až po projetí pelotonu. 

 

Děkujeme Vám předem za trpělivost při průjezdu obcí a respektování dopravního značení.

 

mapa uzavírky.pdf

tabule uzavírky.pdf

uzavírka Bělkovice:

uzavírka Bělkovice.jpg

 

Uzavírka komunikace k MŠ

Vážení občané,

z důvodu probíhajících stavebních prací na komunikaci k Mateřské škole, bude od 25. 4. 2017 do 4. 5. 2017 místní komunikace uzavřena. Žádáme občany bydlící u této komunikace o přeparkování vozidel na jiné místo v obci. Po tuto dobu bude rovněž uzavřen Sběrový dvůr, který pak bude otevřen od soboty 5. 5. 2017.

Děkujeme za pochopení a trpělivost

uzavírka k MŠ.jpg 

 

Informace k výstavbě retardérů v obci

Vážení občané,

z důvodu výstavby zpomalovacích prahů na místní komunikaci č. 21b ("Za humny") dojde v době od 29.3.2017 - po dobu 7 týdnů k omezení jejího průjezdu. Retardéry budou vybudovány v blízkosti č.p. 173 Bučkovi, č.p. 178 Turečkovi a č.p. 513 Theimerovi, viz mapa.

Děkujeme za pochopení a trpělivost

 

retardéry.jpg

 

 

 

Informace k obslužnosti komunikace k MŠ v období březen až květen 2017

Vážení občané,

z důvodu výstavby dešťové kanalizace a následné opravě celé místní komunikace k MŠ, dojde k částečnému omezení příjezdu po komunikaci směrem k mateřské škole. Výstavba dešťové kanalizace v části kolem domů před MŠ a oprava celé komunikace potrvá až minimálně do 05.05.2017, a to od 22.03.2017.

Od 22.03.2017 do cca 29.03.2017 bude uzavřen úsek od MŠ směrem ke sběrovému dvoru (mimo sobotu).

Vzhledem k uložení potrubí do komunikace, dojde následně od 28.03.2017 do 28.04.2017 k částečnému  uzavření úseku místní komunikace k MŠ.    Umožněn průjezd bude pouze vlastníkům rodinných domů v této ulici a záchranným složkám integrovaného záchranného systému.

Prosíme tímto rodiče, kteří vozí své děti do MŠ, aby využívali dopravu k MŠ výhradně po komunikaci za potokem.

Občanům, kteří budou vozit své odpady do sběrového dvora doporučujeme obezřetnost při průjezdu stavbou a využití otevření dvora v tomto období při sobotních termínech.

Dále prosíme občany bydlící u této komunikace o zajištění přeparkování vozidel v období výstavby kanalizace a opravy povrchu vozovky na jiné místo v obci.

Při průjezdu vozidly prosíme o opatrnost a respektování pokynů stavebníka.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Inkedmapa uzavírka .jpg

 

Uzavírka komunikace k MŠ

Vážení občané,

z důvodu provádění opravy dešťové kanalizace, dojde k částečnému omezení příjezdu po komunikaci směrem od Mini marketu do mateřské školy. Oprava kanalizace (výměna potrubí) potrvá cca 4 týdny, a to od 9.2.2017. Vzhledem k uložení potrubí do komunikace, dojde následně od 14.2.2017 do 9.3.2017 k uzavření úseku místní komunikace. Pro osobní dopravu bude sloužit objízdná trasa kolem baru Arbeit podél potoka (viz mapa objížďky).

Občany bydlící v této ulice prosíme, aby ve výše uvedených termínech neparkovali svá vozidla na místní komunikaci a využili k parkování svých vozidel vlastní pozemky či jinou lokalitu v obci.

Doporučujeme rodičům, kteří vozí své děti do MŠ, aby omezili dopravu k MŠ po této komunikaci a využívali komunikaci za potokem.

Děkujeme za pochopení.

Uzavírka k MŠ-4_Ink_LI.jpg

Uzavírka silnic Dolany, Véska a Bělkovice-Lašťany

Vážení občané,

z důvodu pořádání cyklistického závodu "Czech cycling tour 2016" dojde k úplné uzavírce sil. III/44313 Bělkovice-Lašťany - Dolany, sil. III/44311 Dolany, III/44311 Véska, III/44440 Véska - Bělkovice-Lašťany,  III/44436 Bělkovice-Lašťany a to v termínu

neděle 14.8.2016 v době od 12:30 do 18:00 hodin.

Tato uzavírka bude označena dopravním značením (viz níže uvedená mapa). 

Děkujeme Vám předem za trpělivost při průjezdu obcí a respektování dopravního značení.

 

mapa uzavírky.pdf

tabule Dolany.pdf

 

 

Uzavírka komunikace "Na stránce" směrem k cyklostezce - úprava povrchu cyklostezky

Vážení občané,

z důvodu provádění stavební úpravy povrchu komunikace, bude zcela uzavřena místní komunikace „Na stránce“ až po cyklostezku na Bohuňovice 

v úterý 26. července a v pátek 29. července 2016 v době od 6:00 do 16:00 hodin.

Úsek s plnou uzavírkou bude označen dopravním značením. Veškerá doprava a obslužnost
nemovitostí v ulici nebude zajištěna. 


Prosíme proto občany o trpělivost při provádění těchto stavebních úprav povrchu vozovky
a děkujeme za respektování dopravního značení.

Občany bydlící u této komunikace a v přilehlých ulicích upozorňujeme na nutnost respektování dopravního značení a pokynů zaměstnanců prováděcí firmy. Před uvedenými dny uzavírky této komunikace prosíme o využití parkování svých vozidel v jiné lokalitě.
V rámci stavby nelze úsekem opravované komunikace zajistit dopravní obslužnost. V souvislosti s dodržením technologického postupu stavby, nebudou moci občané v tomto úseku zajíždět vozidly ke svým nemovitostem.

Děkujeme za pochopení.

 

mapa.tif

 

Uzavírka silnice z důvodu úpravy křižovatky u "Parlamentu"

Vážení občané,

z důvodu provádění stavební úpravy křižovatky u PARLAMENTU bude zcela uzavřena místní komunikace ke koupališti ve středu 8. června 2016. Úsek s plnou uzavírkou bude označen dopravním značením. Veškerá doprava bude odkloněna po objízdné trase.

Prosíme proto občany o trpělivost při provádění těchto stavebních úprav povrchu vozovky a děkujeme za respektování dopravního značení.

mapa uzavírky.pdf

 

 

Stavební práce - akce "Autobusové zastávky u bývalého hostince "Parlament" v Lašťanech

Od 2. května 2016 budou zahájeny stavební práce v  okolí bývalého hostince „Parlament“, kdy dojde k  realizaci  dvou autobusových zastávek a vybudování bezpečnostního ostrůvku pro zvýšení bezpečnosti v křižovatce.

V rámci stavby dojde k omezení průjezdu vozidel. Stávající autobusové zastávky budou dočasně posunuty ve směru ke koupališti.  Prosíme vás tímto o zvýšení pozornosti a ohleduplnosti při průjezdu stavby. Výstavba bude probíhat po dobu 6 týdnů.

Předpokládaný termín ukončení stavby je 13. června 2016.

 

mapa uzavírky.jpg

 

Vážení občané, z důvodu průjezdu pelotonu  při IV. etapě cyklistického závodu CZECH CYCLING TOUR 2015 dne 16.8.2015 dojde k úplným uzavírkám komunikací kolem "kostkové silnice" během průjezdu závodníků, této etapy. Odhadované uzavření místních komunikací bude od nedělního rána cca 9:00 hod. do odpoledne cca 16:00 hod.  Děkujeme Vám předem za trpělivost při průjezdu obcí a respektování dopravního značení.

Níže je uvedena mapa uzavírek

 

Mapa uzavírek - CZECH CYCLING TOUR 2015  

Itinerář závodu a průjezdu v obci

Vážení občané, z důvodu provádění stavebních úprav komunikace č. III/44313 od křižovatky "Restaurace u Dočkalů" směrem z naší obce na Dolany, bude zcela uzavřena tato silnice v termínu od 22.6.2015 do 11.8.2015. Úsek s plnou uzavírkou bude označen dopravním značením. Veškerá doprava bude odkloněna po objízdné trase. Prosíme proto občany o trpělivost při provádění těchto stavebních úprav povrchu vozovky a děkujeme za respektování dopravního značení.  

Aktuality

Odkazy - www.ssok.cz/omezeni