mapa Facebook čtečka Fotogalerie Zpravodaj Napište nám

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Uzavírky v obci

Uzavírky v obci

 

 

Oznámení o částečné uzavírce silnice I/46 a úplné uzavírce silnice III/44310 u obce Tovéř.

Vážení občané,

s platností od 18.března 2019 do 30.září 2019 bude částečně uzavřena silnice I/46 a úplně uzavřena silnice III/44310 u obce Tovéř. Důvodem uzavírky je realizace akce „Silnice I/46 – Tovéř, křižovatka“.

Rekonstrukce křižovatky bude realizována ve čtyřech etapách:

Ve všech etapách – bude úplně uzavřena silnice III/44310 v prostoru křižovatky se silnicí I/46. Objízdná trasa pro autobusy VLD obsluhující zastávku Tovéř, kaple povede z Dolan přes Tovéř, Samotíšky, Chválkovice do Olomouce. Dál dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Tovéř, kaple bude nahrazena zastávkou Tovéř, kulturní dům. Na zastávku Olomouc, Týneček budou zajíždět pouze vybrané spoje. Na linkách 891340, 891341 a 891923 budou po dobu uzavírky v platnosti výlukové jízdní řády. Silnice I/46 Olomouc – Šternberk bude s omezením (provoz řízen pracovníkem zhotovitele nebo světelnou signalizací) průjezdná.

Vzhledem k provozu linek po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním spojů. Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se předem omlouváme.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

 

 

Oznámení o úplné uzavírce křižovatky silnice III/44437 a silnice I/46 u obce Bělkovice-Lašťany (výjezd z Lašťan na Šternberk).

Vážení občané,

od úterý 18.září 2018 do 31.října 2018 bude na silnici III/44437 v prostoru křižovatky se silnicí I/46 (výjezd z Lašťan na Šternberk) úplná uzavírka.

Linky 850875 a 891923 pojedou po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Bělkovice-Lašťany, Lašťany, Hostinec – náhradní zastávka za zastávku Bělkovice-Lašťany, Lašťany, pod lipami do Lašťan na točnu ke garáži a zpět přes Bělkovice po silnici III/44436 na silnici I/46 a do Šternberka. Dál po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Vzhledem k provozu linek po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním spojů cca 3-4 minuty.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se předem omlouváme.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

Upozornění pro občany

od pátku 14.9.2018 je zrušeno dopravní omezení na bývalé "kostkové" silnici.

Obec Bělkovice-Lašťany

 

Od 12:00 hod. dne 14.září 2018 – pátek jsou Bělkovice průjezdné pro autobusy veřejné linkové dopravy bez omezení. Autobusy již budou jezdit po původní trase s obsluhou všech zastávek dle platného jízdního řádu.

 

ARRIVA MORAVA a.s.

 

Oznámení o částečné uzavírce silnice I/46 a úplné uzavírce silnice III/44437 u obce Bělkovice-Lašťany.

Vážení občané,  

z důvodu realizace akce "I/46 (Olomouc-Šternberk) Lašťany-křižovatka" dojde k částečné uzavírce silnice I/46 ( Olomouc-Šternberk) a úplné uzavírce silnice III/44437 u obce Bělkovice-Lašťany (směr z B-L od Kapličky u lip na Šternberk) od 3. etapy.

Termíny uzavírky:

1. 8. 2018 - 2. 8. 2018              0. etapa - frézování vozovky sil. I/46

2 .8. 2018 - 24. 8. 2018            1. etapa - zemní práce, částečná uzavírka sil. I/46

25. 8. 2018 - 25. 9. 2018          2. etapa - zemní práce, částečná uzavírka sil. I/46

26. 9. 2018 - 17. 10. 2018        3. etapa - zemní práce, částečná uzavírka sil. I/46, úplná uzavírka sil. III/44437

18. 10. 2018 - 24. 10. 2018      4. etapa - pokládka asf. vrstev, částečná uzavírka sil. I/46, úplná uzavírka sil. III/44437

25. 10. 2018 - 31. 10. 2018      5. etapa - pokládka asf. vrstev, částečná uzavírka sil. I/46, úplná uzavírka sil. III/44437

1. 11. 2018 - 15. 11. 2018        6. etapa - dokončovací práce, částečná uzavírka sil. I/46

 

V době uzavírky 0., 1., 2. a 6. etapy budou dotčené autobusové linky provozovány po částečně uzavřené silnici (po trase dle licence) a budou obsluhovat všechny zastávky.

3. etapa může začít za předpokladu, že silnice III/44436 v Bělkovicích-Lašťanech ("kostková") nebude uzavřena. V době uzavírky 3., 4. a 5. etapy budou dotčené spoje veřejné linkové dopravy provozovány po objízdné trase, která bude obousměrná. Linky nebudou obsluhovat zastávku Bělkovice-Lašťany, Lašťany, Pod lipami, ale budou obsluhovat náhradní zastávku Bělkovice-Lašťany, Lašťany, Hostinec. 

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

Oznámení o úplné uzavírce silnice III/44434 v místě mostu ev.č. 44434-6.

Vážení občané,

informujeme Vás o úplné uzavírce silnice III/44434 v místě mostu ev.č. 44434-6 mezi obcemi Domašov u Šternberka a Jívovou. Důvodem je oprava mostu a pokládka povrchů.
Termín uzavírky: 2.7.2018 - 17.7.2018

Po této silnici přes most je provozována linka veřejné linkové dopravy 890328 Šternberk-Jívová-Domašov nad Bystřicí. V době úplné uzavírky bude linka provozována po objízdné trase. Zastávka Bělkovice-Lašťany, Bělk.údolí rozc. bude přemístěna na silnici III/44436. Zastávka Jívová, č. 126 bude zrušena a nahrazena zastávkou Jívová, nám.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

Oznámení o úplné uzavírce silnice III/44436 v obci Bělkovice - Lašťany

Vážení občané,

níže uvádíme informace společnosti ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc, Sladkovského 142/37, 779 00 Olomouc. Jedná se o přepravní opatření č. 17/2018:

V termínu od 28.května 2018 do 14.října 2018 bude úplně uzavřena silnice III/44436 – průtah obcí Bělkovice - Lašťany. Důvodem uzavírky je realizace akce „Silnice III/44436 Bělkovice-Lašťany, průtah“.

 ARRIVA MORAVA a.s. projíždí uzavřeným úsekem linkami VLD 850875 Rýmařov – Břidličná - Olomouc, 891340 Olomouc – Dolany – Bělkovice - Lašťany, 891923 Olomouc - Moravský Beroun - Opava a linkou 890845 Velký Týnec, Vsisko, Olympia – Šternberk.

Po dobu uzavírky pojedou linky po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Dolany, restaurace po silnici III/44312 do Dolánek. Dál po silnici I/46 na „ bohuňovickou křižovatku “. Zde odbočí vpravo na silnici III/44437 a dál do Lašťan na zastávku Lašťany, garáž. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávky Dolany, Hanácká zemědělská a Bělkovice budou zrušeny bez náhrady.

 

Vzhledem k provozu linek po objízdné trasy je nutné počítat se zpožděním spojů cca 3 - 4 minuty.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.

 

mapa uzavírky 25.5.-14.10.2018.pdf

 

Oznámení o částečné a úplné uzavírce silnice III/44436 v obci Bělkovice - Lašťany

Dovolujeme si Vás seznámit s uzavírkou silnice č. III/44436 (tzv. kostková) v obci Bělkovice-Lašťany.

Komunikace bude uzavřena v termínu:

11.09. – 01.10.2017 - částečná uzavírka – bude možný průjezd po komunikaci

02.10. – 15.12.2017 - úplná uzavírka – nebude umožněn průjezd komunikací

 

V době úplné uzavírky bude stanovena objízdná trasa pro místní občany pro vozidla do 3,5 t (viz příloha č. 2 situace).

 

Po dobu výstavby v roce 2017 bude umožněn vjezd dopravní obsluze (viz příloha č. 3 situace).

 

Na uvedeném úseku se bude provádět stavba „III/44436 Bělkovice-Lašťany, průtah“.

V době prováděných prací dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

 

Parkování osobních automobilů u nemovitostí kolem komunikace č. III/44436 bude v roce 2017 umožněno s tím, že bude vždy upřesněna možnost přeparkování dle pokynů vedoucího stavby a pracovníků zhotovitele stavby společnosti STRABAG a.s.

 

Neváhejte nás prosím kontaktovat v případě jakýchkoli nejasností. 

Děkujeme za pochopení a Vaši trpělivost při výstavbě.

Přílohy

 

Úplná uzavírka silnice III/44312 v obci Dolany

Vážení občané,

níže uvádíme informace společnosti ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc, Sladkovského 142/37, 779 00 Olomouc. Jedná se o přepravní opatření č. 39/2017:

V termínu od 2.září 2017 do 7:00 hod. dne 3.září 2017 (sobota – neděle) bude uzavřena silnice III/44312 v obci Dolany. Důvodem uzavírky je pořádání akce „110 let JDSHO Dolany“.

ARRIVA MORAVA a.s. projíždí uzavřeným úsekem linkami VLD 850875 Rýmařov – Břidličná - Olomouc, 890700 Olomouc – Dolany – Bělkovice - Lašťany, 890701 Olomouc – Dolany – Pohořany – Jívová, 890711 Olomouc – Šternberk – Huzová – Bruntál – Rýmařov a 890716 Olomouc - Moravský Beroun – Opava.

Po dobu úplné uzavírky pojede linka 890701 po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Tovéř, restaurace po silnicích III/44310, I/46 a III/44312 do Dolan. V Dolanech bude autobusům linky 890701 umožněn průjezd po místní komunikaci za hasičskou zbrojnicí. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Dolany, restaurace bude u linky 890701 nahrazena přenosnou zastávkou umístěnou v blízkosti „bývalé likérky“.

Linky 850875, 890700, 890711 a 890716 neobslouží zastávku Dolany, restaurace. Tato zastávka bude nahrazena zastávkou Dolany, Hanácká zemědělská.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.

 

Částečná uzavírka sil. III/44437 v Bělkovicích-Lašťanech

Vážení občané,

z důvodu opravy povrchu komunikace dojde k částečné uzavírce sil. č. III/44437 v Bělkovicích Lašťanech od hostince „U Pajdu“ po křižovatku u Parlamentu.

Termín: 4.9.2017 - 14.9.2017

Částečná uzavírka bude označena dopravními značkami viz mapa.

Děkujeme Vám předem za trpělivost při průjezdu a respektování dopravního značení.

část.uzavírka 4-14.9.-page-001.jpg

 

Uzavírka silnic v obci Dolany, Dolany-Véska a Bělkovice-Lašťany

Vážení občané,

z důvodu pořádání cyklistického závodu "Czech cycling tour 2017" dojde k úplné uzavírce níže uvedených silnic:

  • sil. III/44312 v Dolanech, a to v úseku od křiž. se sil. III/44313 po křiž. se sil III/44311, včetně napojení MK v obci Dolany
  • sil. III/44311 v úseku od křiž. se sil. III/44312 v Dolanech po křiž. se sil. III/44440 v obci Dolany-Véska, včetně napojení sil. III/44314
  • sil. III/44440 od křiž. se sil. III/44311 v obci Dolany-Véska po křiž. se sil. III/44436 v obci Bělkovice-Lašťany, včetně napojení sil. III/44314
  • sil. III/44436 od křiž. se sil. III/44440 po křiž. se sil. III/44313 v obci Bělkovice-Lašťany, včetně napojení sil. III/44437 a MK v obci Bělkovice-Lašťany
  • sil. III/44313 od křiž. se sil. III/44436 po křiž. se sil. III/44312 mezi obcí Bělkovice-Lašťany a obcí Dolany

Termín: neděle 13.8.2017 - 12:15 - 15:45 hod.

Objížďka trasy není stanovena.

Tato uzavírka bude označena dopravním značením (viz níže uvedená mapa). 

Veřejná linková doprava bude v době úplné uzavírky omezena následovně:

Linka 890700, spoje č.313, 361, 317 (z Olomouce do Lašťany) pojedou po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Toveř,kaple na kruhovou křižovatku v Toveři, kde se autobusy otočí a po sil. III/44310, I/46, III/44437 pojedou do Lašťan. Spoje neobslouží zastávky Dolany, škola, Dolany, restaurace, Dolany, Hánácká zemědělská a Bělkovice-Lašťany, Bělkovice. Spoje obslouží zastávku Dolany, Dolánky, rozc. (náhradní zastávku za Dolany, restaurace).

Po stejné objízdné trase v opačném směru pojedou i spoje č. 364, 350 (z Lašťan do Olomouce). Spoje neobslouží zastávky Dolany, škola, Dolany, restaurace, Dolany, Hánácká zemědělská, Bělkovice-Lašťany, Bělkovice a obslouží náhradní zastávku Dolany, Dolánky, rozc. 

Linka 890701, spoj. č. 315 (v 12:45 hod z Olomouce do Jívové) bude ukončen na zastávce Tovéř, kaple. Spoj č. 322 (v 14:00 hod z Jívové do Dolan) bude zrušen bez náhrady. Spoj č. 321 s odjezdem v 15:25 hod z Dolan do Pohořan pojede až po projetí pelotonu. 

 

Děkujeme Vám předem za trpělivost při průjezdu obcí a respektování dopravního značení.

 

mapa uzavírky.pdf

tabule uzavírky.pdf

uzavírka Bělkovice:

uzavírka Bělkovice.jpg

 

Uzavírka komunikace k MŠ

Vážení občané,

z důvodu probíhajících stavebních prací na komunikaci k Mateřské škole, bude od 25. 4. 2017 do 4. 5. 2017 místní komunikace uzavřena. Žádáme občany bydlící u této komunikace o přeparkování vozidel na jiné místo v obci. Po tuto dobu bude rovněž uzavřen Sběrový dvůr, který pak bude otevřen od soboty 5. 5. 2017.

Děkujeme za pochopení a trpělivost

uzavírka k MŠ.jpg 

 

Informace k výstavbě retardérů v obci

Vážení občané,

z důvodu výstavby zpomalovacích prahů na místní komunikaci č. 21b ("Za humny") dojde v době od 29.3.2017 - po dobu 7 týdnů k omezení jejího průjezdu. Retardéry budou vybudovány v blízkosti č.p. 173 Bučkovi, č.p. 178 Turečkovi a č.p. 513 Theimerovi, viz mapa.

Děkujeme za pochopení a trpělivost

 

retardéry.jpg

 

 

 

Informace k obslužnosti komunikace k MŠ v období březen až květen 2017

Vážení občané,

z důvodu výstavby dešťové kanalizace a následné opravě celé místní komunikace k MŠ, dojde k částečnému omezení příjezdu po komunikaci směrem k mateřské škole. Výstavba dešťové kanalizace v části kolem domů před MŠ a oprava celé komunikace potrvá až minimálně do 05.05.2017, a to od 22.03.2017.

Od 22.03.2017 do cca 29.03.2017 bude uzavřen úsek od MŠ směrem ke sběrovému dvoru (mimo sobotu).

Vzhledem k uložení potrubí do komunikace, dojde následně od 28.03.2017 do 28.04.2017 k částečnému  uzavření úseku místní komunikace k MŠ.    Umožněn průjezd bude pouze vlastníkům rodinných domů v této ulici a záchranným složkám integrovaného záchranného systému.

Prosíme tímto rodiče, kteří vozí své děti do MŠ, aby využívali dopravu k MŠ výhradně po komunikaci za potokem.

Občanům, kteří budou vozit své odpady do sběrového dvora doporučujeme obezřetnost při průjezdu stavbou a využití otevření dvora v tomto období při sobotních termínech.

Dále prosíme občany bydlící u této komunikace o zajištění přeparkování vozidel v období výstavby kanalizace a opravy povrchu vozovky na jiné místo v obci.

Při průjezdu vozidly prosíme o opatrnost a respektování pokynů stavebníka.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Inkedmapa uzavírka .jpg

 

Uzavírka komunikace k MŠ

Vážení občané,

z důvodu provádění opravy dešťové kanalizace, dojde k částečnému omezení příjezdu po komunikaci směrem od Mini marketu do mateřské školy. Oprava kanalizace (výměna potrubí) potrvá cca 4 týdny, a to od 9.2.2017. Vzhledem k uložení potrubí do komunikace, dojde následně od 14.2.2017 do 9.3.2017 k uzavření úseku místní komunikace. Pro osobní dopravu bude sloužit objízdná trasa kolem baru Arbeit podél potoka (viz mapa objížďky).

Občany bydlící v této ulice prosíme, aby ve výše uvedených termínech neparkovali svá vozidla na místní komunikaci a využili k parkování svých vozidel vlastní pozemky či jinou lokalitu v obci.

Doporučujeme rodičům, kteří vozí své děti do MŠ, aby omezili dopravu k MŠ po této komunikaci a využívali komunikaci za potokem.

Děkujeme za pochopení.

Uzavírka k MŠ-4_Ink_LI.jpg

Uzavírka silnic Dolany, Véska a Bělkovice-Lašťany

Vážení občané,

z důvodu pořádání cyklistického závodu "Czech cycling tour 2016" dojde k úplné uzavírce sil. III/44313 Bělkovice-Lašťany - Dolany, sil. III/44311 Dolany, III/44311 Véska, III/44440 Véska - Bělkovice-Lašťany,  III/44436 Bělkovice-Lašťany a to v termínu

neděle 14.8.2016 v době od 12:30 do 18:00 hodin.

Tato uzavírka bude označena dopravním značením (viz níže uvedená mapa). 

Děkujeme Vám předem za trpělivost při průjezdu obcí a respektování dopravního značení.

 

mapa uzavírky.pdf

tabule Dolany.pdf

 

 

Uzavírka komunikace "Na stránce" směrem k cyklostezce - úprava povrchu cyklostezky

Vážení občané,

z důvodu provádění stavební úpravy povrchu komunikace, bude zcela uzavřena místní komunikace „Na stránce“ až po cyklostezku na Bohuňovice 

v úterý 26. července a v pátek 29. července 2016 v době od 6:00 do 16:00 hodin.

Úsek s plnou uzavírkou bude označen dopravním značením. Veškerá doprava a obslužnost
nemovitostí v ulici nebude zajištěna. 


Prosíme proto občany o trpělivost při provádění těchto stavebních úprav povrchu vozovky
a děkujeme za respektování dopravního značení.

Občany bydlící u této komunikace a v přilehlých ulicích upozorňujeme na nutnost respektování dopravního značení a pokynů zaměstnanců prováděcí firmy. Před uvedenými dny uzavírky této komunikace prosíme o využití parkování svých vozidel v jiné lokalitě.
V rámci stavby nelze úsekem opravované komunikace zajistit dopravní obslužnost. V souvislosti s dodržením technologického postupu stavby, nebudou moci občané v tomto úseku zajíždět vozidly ke svým nemovitostem.

Děkujeme za pochopení.

 

mapa.tif

 

Uzavírka silnice z důvodu úpravy křižovatky u "Parlamentu"

Vážení občané,

z důvodu provádění stavební úpravy křižovatky u PARLAMENTU bude zcela uzavřena místní komunikace ke koupališti ve středu 8. června 2016. Úsek s plnou uzavírkou bude označen dopravním značením. Veškerá doprava bude odkloněna po objízdné trase.

Prosíme proto občany o trpělivost při provádění těchto stavebních úprav povrchu vozovky a děkujeme za respektování dopravního značení.

mapa uzavírky.pdf

 

 

Stavební práce - akce "Autobusové zastávky u bývalého hostince "Parlament" v Lašťanech

Od 2. května 2016 budou zahájeny stavební práce v  okolí bývalého hostince „Parlament“, kdy dojde k  realizaci  dvou autobusových zastávek a vybudování bezpečnostního ostrůvku pro zvýšení bezpečnosti v křižovatce.

V rámci stavby dojde k omezení průjezdu vozidel. Stávající autobusové zastávky budou dočasně posunuty ve směru ke koupališti.  Prosíme vás tímto o zvýšení pozornosti a ohleduplnosti při průjezdu stavby. Výstavba bude probíhat po dobu 6 týdnů.

Předpokládaný termín ukončení stavby je 13. června 2016.

 

mapa uzavírky.jpg

 

Vážení občané, z důvodu průjezdu pelotonu  při IV. etapě cyklistického závodu CZECH CYCLING TOUR 2015 dne 16.8.2015 dojde k úplným uzavírkám komunikací kolem "kostkové silnice" během průjezdu závodníků, této etapy. Odhadované uzavření místních komunikací bude od nedělního rána cca 9:00 hod. do odpoledne cca 16:00 hod.  Děkujeme Vám předem za trpělivost při průjezdu obcí a respektování dopravního značení.

Níže je uvedena mapa uzavírek

 

Mapa uzavírek - CZECH CYCLING TOUR 2015  

Itinerář závodu a průjezdu v obci

Vážení občané, z důvodu provádění stavebních úprav komunikace č. III/44313 od křižovatky "Restaurace u Dočkalů" směrem z naší obce na Dolany, bude zcela uzavřena tato silnice v termínu od 22.6.2015 do 11.8.2015. Úsek s plnou uzavírkou bude označen dopravním značením. Veškerá doprava bude odkloněna po objízdné trase. Prosíme proto občany o trpělivost při provádění těchto stavebních úprav povrchu vozovky a děkujeme za respektování dopravního značení.  

Aktuality

Odkazy - www.ssok.cz/omezeni