image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > ARCHIV > Dotace 2019

Dotace

Dotace 2019

Publicita projektu ČOV 

Publicita dotace-elektrotříkolka Publicita dotace - demolice.

Propagace Ol.kraje_CYKLOSTEZKA-page-001.jpgPropagace Ol.kraje_JSDH-

Propagace Ol.kraje_MATIČKY.Propagace Ol.kraje_RESTAUROVÁNÍ POMÍKU PADLÝM

Propagace Ol.kraje_ROZŠÍŘENÍ KAPACITYKNIHOVNY

 

Dotace 2018

 

 

Document

 

 

 

 

 

 

 propagace KNIHOVNA_2018publicita dotace kraj

 

 

 

Evropská unie

 

Projekt č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005454

Součástí projektu dotovaného finančními prostředky z Evropské unie je především zamezit skládkování BRKO prostřednictvím zavedení efektivního systému domácího kompostování a textilu prostřednictvím sběru v kontejnerech pro další využití. Dílčím cílem je také zamezit vytváření nelegálních skládek, omezit pálení trávy a odpadu ze soukromé zeleně.

Smyslem projektu bylo vytvořit komplexní fungující systém nakládání s bioodpady, který bude mít příznivý vliv na kvalitu životního prostředí. Výstupem je fungující komplexní systém předcházení vzniku bioodpadů a textilu, který v neposlední řadě bude mít velmi pozitivní vliv na životní prostředí. Díky projektu se dá očekávat snížení objemu směsného komunálního odpadu vyváženého na skládku. Projekt přispívá také ke snížení rizika vytváření černých skládek nebo pálení trávy a odpadu ze soukromé zeleně, které s neefektivním systémem odpadového hospodářství souvisí a přinášejí s sebou i značná rizika.

V rámci projektu je pořízeno 180 ks domácích kompostérů pro občany obce a kontejner na textil. Veškeré pořízené vybavení v rámci projektu je v majetku obce. Občané mají kompostéry ve výpůjčce. Kompostéry jsou o objemu 1050 l kompostérů a 1 kontejner na textil s objemem 2,5m3. Kontejner je umístěn ve sběrném dvoře k dispozici občanům parcela č. 448/1 k. ú. Bělkovice-Lašťany.

"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí".  

  

starosta obce

Ing. Tomáš Němčic

 

propagace Ol.Kraj_2018-hasiči (hadice)  propagace Ol.Kraj_2018-kultura (oslavy výročí obce)

propagace Ol.Kraj_2018-průtah obce (kostková) propagace Ol.Kraj_2018_Matičky-page-001

 

 

Dotace 2017

Olomoucký kraj podpořil naše hasiče

Olomoucký kraj pravidelně podporuje jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí a přispívá jim na zajištění akceschopnosti. Jednotka SDH obce Bělkovice – Lašťany se i letos ucházela o získání krajské dotace. V tomto roce se naší obci podařilo získat dotaci ve výši 71 000,- Kč.

V roce 2017 obec Bělkovice – Lašťany s podporou Olomouckého kraje pořídila hasičům přenosnou motorovou stříkačku za 142 000,- Kč. Stříkačka nahradila stroj PS 12 z roku 1968. Starou stříkačku poháněl motor z vozidla Škoda 1203. Kromě morální zastaralosti a nízké spolehlivosti byla největším omezením staré stříkačky její hmotnost. Požární stříkačka PS 12 váží 189 kg a její přenesení je i pro čtyři hasiče nepříjemná činnost. Starý motor rovněž potřeboval benzín s přísadou olova, což komplikuje použití paliva v jiných strojích.

stříkačka Novou stříkačku pořízenou s podporou Olomouckého kraje vyrobila česká firma Pavliš a Hartmann z Chvaletic. Jedná se o typ ALFA 2 BS 23 HP. Nová stříkačka má sice o něco menší výkon než původní, ale přináší řadu výhod. Váha nové stříkačky je pouhých 92 kg a je ji tak možné přenášet i ve dvou, a to pohodlně. Nová stříkačka je vybavena vzduchem chlazeným motorem firmy Brigg & Stratton používaný běžně v sekačkách. Díky tomu odpadlo vodní chlazení čerpanou vodou, které u staré stříkačky přinášelo spoustu problémů. Snazší bude i případný servis motoru. Díky osvědčenému motoru očekáváme i vysokou spolehlivost stroje. Průtok při výtlačné výšce 50 m je 1097 litrů za minutu.

Nová stříkačka bude uložena v dopravním automobilu IVECO Daily. Bude sloužit především pro dálkovou dopravu vody k prvosledovým cisternám, případně jako posilové čerpadlo při hašení lesních požárů. Díky nízké hmotnosti rovněž umožní snazší vytváření čerpacích stanovišť při kyvadlové dopravě vody cisternami.

Dotace Olomouckého kraje opět pomohla ke zvýšení akceschopnosti jednotky SDH naší obce.

Lolo Olomoucký kraj
Ing. Marek Sobek

velitel

jednotka SDHO Bělkovice-Lašťany

 

Propagace dotací

propagace dotace _JSDH_2017

Propagace MATIČKY dotace 

 

Logo EU

 

 

 

 

 

 

Projekt č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000551

„Protipovodňová opatření obce

Bělkovice-Lašťany“

Součástí projektu dotovaného finančními prostředky z Evropské unie, je vytvoření listinného povodňového plánu, jeho digitalizace a vybudování lokálního výstražného a varovného systému pro celou obec Bělkovice-Lašťany.

Digitální povodňový plán (dPP) je v rámci projektu zpracován v souladu s Metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů zpracovanou MŽP a aktualizovanou v roce 2014, včetně aktivního odkazu na digitální plán ČR a Povodňový informační systém (POVIS).

U tzv „betonového mostu“ za obcí směr Těšíkovská kyselka je navržený měrný bod (hladinoměr), který zohledňuje stávající hlásné profily kat. A, B a také již provozované hlásné profily kat. C s automatickým pozorováním, stejně tak stávající srážkoměrné stanice s automatickým pozorováním. Nový měrný bod LVS je koncepčně začleněn do již stávajících provozovaných měrných bodů, a bude tak vhodně doplňovat a rozšiřovat informace o povodňové situaci v zájmové lokalitě.

Vysílací a řídící pracoviště pro lokální výstražný a varovný systém se nachází v sídle Obecního úřadu Bělkovice-Lašťany. Je zde instalováno vysílací pracoviště lokálního výstražného a varovného systému. Vysílací zařízení je doplněno o modul napojení na zadávací pracoviště Integrovaného záchranného systému (IZS) sloužící jakožto Jednotný systém varování a informování (JSVI). Součástí vysílacího zařízení je také modul telefonního vstupu pro urgentní spuštění varovného hlášení pověřenou osobou. Vysílací zařízení rovněž umožňuje směrovat vysílání do více skupin přijímacích hlásičů. Tento systém splňuje požadavky na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a informování obyvatelstva (JSVI). Lokální výstražný a varovný systém je navržen v souladu s příručkou MŽP Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi z roku 2011 s aktualizací v roce 2014.

Celému systému jsou uzpůsobeny hlásiče, které v rámci tzv. bezdrátového rozhlasu pokrývají celou obec pro informování obyvatel v rámci celého systému. Na budově obecního úřadu je nově zajištěna elektronická siréna. Realizací projektu se obec zapojila do systému ochrany obyvatelstva před povodněmi, či dalšími nepříznivými událostmi.

"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí".

starosta obce

Ing. Tomáš Němčic

 

Projekt č. 

 „Workoutové a dětské hřiště v obci Bělkovice-Lašťany“

byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj

 logo

 

 

 

 

 

Projekt č.

 „Oprava místní komunikace k mateřské škole v obci Bělkovice-Lašťany“

byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj

 

 

 

Projekt

 „Místo pasivního odpočinku Bělkovice-Lašťany“

byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj

 Program rozvoje venkova

Jedná se o 2 kusy altánů z akátového dřeva  (u cyklostezky na Bohuňovice, u rybníka v Lašťanech)