image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Životní situace, oznámení

Životní situace

Příspěvek na volnočasové aktivity dětí

Od 15. ledna do 14. dubna  2024 si můžete požádat o příspěvek ve výši 2.000 Kč na volnočasové aktivity dětí na 2. pololetí školního roku.

https://www.darujemekrouzky.cz/?fbclid=IwAR1HvEPBDdLLqQEpbYdN8YTsdVBhvfYJ9Ph-4Dm5kwwKloyDBGlsKFiBbKQ

Poruchy veřejného osvětlení

Kde můžete hledat svého pejska?

Správce vodovodu v obci:

INSTA CZ spol. s r.o.

Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení §§ 1051-1065 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo. Za obec Bělkovice-Lašťany přebírá nálezy Obecní úřad Bělkovice-Lašťany přímo pracoviště podatelny, které vede agendu ztrát a nálezů, tel. spojení 585 396 661. Toto pracoviště zaeviduje převzatý nález do "Knihy ztrát a nálezů", kde příslušná pracovnice uvede podrobnosti o nalezené věci, nálezci, případně i vlastníku nálezu. Přijatý nález je co nejdříve zveřejněn způsobem v místě obvyklým, to znamená vyhlášen rozhlasem, zveřejněn na webových stránkách obce.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zdravotní průkazy apod.) se předávají tomu orgánu, který je vydal.

Do ztrát a nálezů nelze převzít věci, které již nemohou sloužit účelu, ke kterému byly určeny. Dále věci, které rychle podléhají zkáze, silně znečištěné, zapáchající, plesnivé apod..

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci před uplynutím lhůty 1 roku od jejího odevzdání úřadu, je vyzván pracovníkem podatelny k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. S vlastníkem nalezené věci bude sepsán protokol o převzetí věci. Pokud se vlastník nepřihlásí do  1 roku od převzetí nálezu úřadem, připadá věc do vlastnictví obce.

O dalším osudu těchto věcí tak rozhoduje likvidační komise obce.

Seznam nalezených předmětů (věcí)

Číslo 

Datum předání nálezu

Popis nalezené - odevzdané věci         

Vydání věci  

2/2015 25.08.2015 Jizdní kolo  
3/2016 07.09.2016 jízdní kolo  
6/2016 28.12.2016 mobilní telefon  
1/2017 07.02.2017 mobilní telefon 08.02.2017
2/2017 19.06.2017 mobilní telefon 21.06.2017
3/2017 13.07.2017 mobilní telefon 13.07.2017

Nalezeno horské kolo

Detektory plynů a hlásiče požárů

Euroklíč  

Euroklíč může bezplatně obdržet každý držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, dále diabetici, stomici, lidé trpící Crohnovou chorobou, lídé s roztroušenou sklerózou, onkologičtí pacienti a také rodiče dětí do tří let.