Fulltextové vyhledávání

Počasí

Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 3/0 °C
Středa Zataženo 8/3 °C
Čtvrtek Skoro jasno 6/1 °C
Pátek Zataženo 2/0 °C

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Bělkovice-Lašťany

2. Důvod a způsob založení

Obec Bělkovice-Lašťany (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce,

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu,

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 293542718/0300

6. IČ

00298654

7. DIČ

CZ00298654, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1/2021

Žádost ze dne 25.01.2021 Poskytnutí informace k žádosti ze dne 25.01.2021
2/2021 Žádost ze dne 29.03.2021 Poskytnutí informace k žádosti ze dne 29.03.2021
3/2021 Žádost ze dne 31.03.2021 Poskytnutí informace k žádosti ze dne 31.03.2021
4/2021 Žádost ze dne 23.06.2021 Poskytnutí informace k žádosti ze dne 23.06.2021

 

 Výroční zpráva za rok 2020

1/2020

Žádost ze dne 11.03.2020 Poskytnutí informace k žádosti ze dne 11.03.2020
2/2020 Žádost ze dne 02.04.2020 Poskytnutí informace k žádosti ze dne 02.04.2020
3/2020 Žádost ze dne 14.05.2020 Poskytnutí informace k žádosti ze dne 14.05.2020
4/2020 Žádost ze dne 07.10.2020 Poskytnutí informace k žádosti ze dne 07.10.2020

 

 výroční zpráva za rok 2019

1/2019

Žádost ze dne 18.08.2019 Poskytnutí informace k žádosti ze dne 18.08.2019
     

 Výroční zpráva za rok 2018

1/2018 Žádost ze dne 15.01.2018 Poskytnutí Informace k žádosti ze dne 15.01.2018
2/2018 Žádost ze dne 24.03.2018 Poskytnutí informace k žádosti ze dne 24.03.2018
3/2018 Žádost ze dne 22.05.2018 Poskytnutí informace k žádosti ze dne 22.05.2018
4/2018 Žádost ze dne 06.06.2018 Poskytnutí informace k žádosti ze dne 22.05.2018 
5/2018 Žádost ze dne 23.07.2018 Poskytnutí informace k žádosti ze dne 23.07.2018 
     

 

Další povinně zveřejňované informace:

 Výroční zprávy Obecní knihovny Bělkovice-Lašťany

 Výroční zpráva knihovny 2019

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: