image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Obec Bělkovice-Lašťany

2. Důvod a způsob založení

Obec Bělkovice-Lašťany (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce,
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu,
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 Obecní budova č. p. 248

       Ve čtvrtek v době od 8:00 do 15:30 hod

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 293542718/0300

6. IČ

00298654

7. DIČ

CZ00298654, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

 

Vyrocni zpráva za rok 2023

1/2023

Žádost ze dne 20.09.2023

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 20.09.2023

 

Výroční zpráva za rok 2022

1/2022

Žádost ze dne 06.01.2022

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 06.01.2022

2/2022

Žádost ze dne 31.01.2022

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 31.01.2022

3/2022

Žádost ze dne 01.04.2022 

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 01.04.2022

4/2022

Žádost ze dne 27.06.2022

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 27.06.2022

5/2022

Žádost ze dne 07.10.2022

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 07.10.2022

Výroční zpráva za rok 2021

1/2021

Žádost ze dne 25.01.2021

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 25.01.2021

2/2021

Žádost ze dne 29.03.2021

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 29.03.2021

3/2021

Žádost ze dne 31.03.2021

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 31.03.2021

4/2021

Žádost ze dne 24.06.2021

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 24.06.2021

5/2021

Žádost ze dne 12.07.2021

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 12.07.2021

6/2021

Žádost ze dne 29.09.2021

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 29.09.2021

7/2021

Žádost ze dne 01.11.2021 

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 01.11.2021 

Výroční zpráva za rok 2020

1/2020

Žádost ze dne 11.03.2020

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 11.03.2020

2/2020

Žádost ze dne 02.04.2020

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 02.04.2020

3/2020

Žádost ze dne 14.05.2020

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 14.05.2020

4/2020

Žádost ze dne 07.10.2020

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 07.10.2020