image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec, samospráva > Projekty a záměry

Projekty a záměry

ROK 2024

Realizace staveb:

11/2023 - 09/2024 - Stavební úpravy obecní budovy č.p. 90: 

02 PŮDORYS 1.NP.pdf ,  03 PŮDORYS 2.NP.pdf

 

01/2024 - 05/2024 - vnitřní úpravy budovy č.p. 248 Parlament: 

D.1.1.2-03 Půdorys 1NP - Nový stav.pdf D.1.1.2-02 Půdorys 1NP - Demolice.pdf

 

02/2024 - 05/2024 - Retenční podzemní nádrže na koupališti a hřišti - dotace  

D.1.1.b.1_PODROBNÁ SITUACE SO_01_RN1.pdf

D.1.1.b.2_PODROBNÁ SITUACE SO_02_RN2.pdf

 

06/2024 - Využití obnovitelných zdrojů pro ČOV Bělkovice-Lašťany 

 

09/2024 - Veřejné osvětlení - část dle PD

07/2024 - dokončení části kanalizace za Česačkou - v případě zisku dotace

01/2024 - úprava cesty Pod Hájem pro novou CESTU SVĚTLA 

 

Projektové dokumentace:

 • PD na přemostění Trusovického potoka pro osobní dopravu
 • PD domov důchodců - Studie.pdf
 • PD přestavba budovy č.p. 248 na ordinace pro zubaře
 • PD fotovoltaické elektrárny pro koupaliště a hřiště
 • PD fotovoltaické elektrárny pro ČOV s umístěním na ČOV.

 

Žádosti o dotace

Ministrestvo pro místní rozvoj

1. Projektová příprava bytového domu č.p. 139.

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

2. Energetický managment Bělkovice-Lašťany.

Ministerstvo životního prostředí

 3.Energetická společenství.

 4.Výsadba alejí v části Bělkovice. 

 5. Výstavba fotovoltaické elektrárny na koupališti a hřišti. 

 

 

ROK 2023

Realizace staveb:

06-08/ Zvýšení bezpečnosti chodců od ZŠ k zastávce ke garážím - akce dokončena 09/2023

C.3.1-KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1.pdf

C.3.2-KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 2.pdf

 

05 -07/ Vrt H12 pro zjištění zdroje vody - akce dokončena 09/2023

11/2023 - Stavební úpravy obecní budovy č.p. 90 - dokončeno 09/2024 ( v případě zisku dotace 70% dotace MMR)

02 PŮDORYS 1.NP.pdf

03 PŮDORYS 2.NP.pdf

12 POHLED VÝCHODNÍ.pdf

11 POHLED JIŽNÍ.pdf

 

07-08/ úprava schodiště v budově MŠ a 06 - 08 Modernizace vnitřních prostor MŠ - akce dokončena 08/2023

D.1.1.09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV.pdf

D.1.1.10 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV.pdf

 

08 -12/ Modernizace zázemí areálu fotbalového hřiště - v případě zisku dotace - probíhá realizace do 12/2023

D.1.1.2-25 Pohled západní - navrhovaný stav - Etapa 1.pdf

D.1.1.2-26 Pohled východní - navrhovaný stav - Etapa 1.pdf

D.1.1.2-27 Pohled severní - navrhovaný stav - Etapa 1.pdf

 

09 - 11 Veřejné osvětlení 

VO NOVÉ 2022-VO_2.1.pdf

VO NOVÉ 2022-VO_2.2.pdf

VO NOVÉ 2022-VO_2.3.pdf

VO NOVÉ 2022-VO_2.4.pdf

 VO NOVÉ 2022-VO_2.5.pdf

 

06 - 10 Retenční nádrže - případě zisku dotace 

 D.1.1.b.1_PODROBNÁ SITUACE SO_01_RN1.pdf

D.1.1.b.2_PODROBNÁ SITUACE SO_02_RN2.pdf

 

06 - 08 Parkoviště u ZŠ (II. část realizace z PD) - akce dokončena 08/2023

C_3_koordinační situace.pdf

 

Žádosti o dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj

1. Výstavba MK - lokalita Fatkovské díly - nevznikla podpora

2. Přestavba budovy č.p. 90 na Obecní úřad - náhradní projekt

Ministerstvo financí

3. Modernizace vnitřních prostor MŠ - nevznikla podpora

Ministerstvo životního prostředí

 4. Výsadba alejí v extravilánu obce - akce podpořena

Ministerstvo kultury

5. Vybavení knihovny ICT technologií - akce podpořena

Olomoucký kraj

6. Ježíšovy Matičky - nevznikla podpora

7. Vybavení JSDH  - akce podpořena

8. Modernizace zázemí areálu hřiště - akce podpořena, avšak z důvodu neúspěchu u NSA byla dotace vrácena

9. Obecní hody 2023 - akce podpořena

10. Mobilní podium - neúspěšná žádost

Nadace Partnerství   

11 . Výsadba 25 stromů nad Brodkem - akce podpořena

IROP

12. Zvýšení bezpečnosti chodců - úsek od ZŠ - akce podpořena

ITI

13. Revitalizace návsi - podpořený projekt z části

MPSV

14. Dotace na získání sociálního pracovníka - sociální práce na obcích - akce podpořena 

Nadace ČEZ oranžové hřiště

15. Víceúčelové hřiště naproti ZŠ - nevznikla podpora

 

 Projektové dokumentace:

 

ROK 2022

Realizace staveb:

07 -08/ Parkoviště u Základní školy 7x parkovací místo - ukončeno, realizováno

07 - 09/Demolice objektu č.p. 374 -  dokončeno, realizováno. 

01 -10/Revitalizace rybníku v Lašťanech - dokončeno, realizováno

02 - 04/ Sanitární kontejner u rybníka v Lašťanech - dokončeno, realizováno

09 - 10/Stezka kolem potoka  - dokončeno, realizováno

Žádosti o dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj

1. Víceúčelové hřiště u Základní školy - bez dotace

2. Výstavba MK - lokalita Fatkovské díly - bez dotace

3. Přestavba budovy č.p. 90 na Obecní úřad - bez dotace

4. Demolice objektu č.p. 374 (dotace 70%) - dotace získána 70%

5. Revitalizace obce - výsadba stromů / 204 000Kč/ - dotace získána 100% 

6. Udržitelná energetika pro klima obec Bělkovice-Lašťany 2022 - 2024 - dotace získána ve výši 728 899Kč  

7. Výsadba 37 stromů v obci ( 117 200Kč) - nadace Partnerství - dotace získána 100%

Projektové dokumentace:

 

ROK 2021

Realizace staveb:

04/2021 - Fit stezka (za hřištěm) (70% dotace MMR) - dokončeno

04/2021 - Oprava MK 39b u bývalé bažantnice - dokončeno

06/2021 - Dobudování splaškové kanalizace - dokončeno 06/2021 (66% dotace SFŽP) - dokončeno

06/2021 - Stavební úpravy obecní budovy - dokončeno 11/2021 (70% dotace MMR)

2021 - MK od garáže ke koupališti - dokončeno 12/2021

06-09/2021 - Oprava schodiště MŠ - odloženo na rok 2022

03-06/2021 - Obnova soustavy veřejného osvětlení Bělkovice-Lašťany - světelné body v Lašťanech (50% dotace MPO) - dokončeno

01-03/2021 - Protiradonová opatření budovy ZŠ Bělkovice č.p. 90 (úpravy podlah protiradonovými opatřeními 100% dotace MF)

11-01/2022 - Revitalizace nádrže v Lašťanech - dotace MZE 70% 

Žádosti o dotace 

Olomoucký kraj

 •  Průvod matiček - nekonáno
 •  CAS - nákup automobilu CAS pro JSDH - získána dotace ve výši 159 600,-Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 •  Obnova soustavy veřejného osvětlení Bělkovice-Lašťany - žádost o dotaci na výměnu světelných bodů v části Lašťany - získaná dotace z MPO
 • Zpracování energetického konceptu obce - získaná dotace z MPO

Ministerstvo zemědělství

 • Obnova vodní nádrže v Lašťanech (rybník) - žádost akceptována 

Ministerstvo životního prostředí

2021 - Zdroj pitné vody - dotace získána

Spoluúčast na žádosti o dotaci v rámci mikroregionu DSO Šternbersko 

 • Elektronická úřední deska - žádost o dotaci - dotace získána
 • Dodání nádob na tříděný odpad (nádoby na tříděný odpad plast, papír, bioodpad) - žádost o dotaci - dotace získána

MAS/SZIF

 • Sanitární kontejner u rybníka v Lašťanech - žádost o dotaci - dotace získána

Ministerstvo financí

 •  Protiradonová opatření budovy č. p. 90 - ZŠ Bělkovice

Ministerstvo vnitra

 • Vybavení JSDH - dotace získána

Projektové dokumentace

2021 - Bezbariérové chodníky v obci - stavební povolení

2021 - Parkoviště u ZŠ Lašťany - stavební povolení

Situace.pdf

 

2021 - Víceúčelové hřiště u ZŠ Lašťany - stavební povolení

D_1_situace.pdf

2021 - Stezka kolem potoka

A_4_ SITUACE.pdf

 

2021 - Revitalizace objektu budovy na hřišti v Lašťanech (šatny a zázemí)

 

2021 - Obecní úřad č.p. 90 a revitalizace okolní plochy 

 

2022 - Dům pro sociální bydlení č.p. 509

2022 - Startovací byty č.p. 139

2022 - Multifunkční sportovní hala

ROK 2020

Realizace staveb

 • 01/2020 - dokončena akce "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany" - zkušební provoz 1 rok /8,8 mil. Kč (dotace 4,9 mil. Kč)/
 • 03/2020 - dokončena akce "Rozšíření kapacity knihovny Bělkovice-Lašťany" - moderní knihovna s "infocentrem" /2,1 mil. Kč (dotace 400 tis. Kč)/
 • 06/2020 - dokončena akce " Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem nových tříd a moderním vybavením"/50 mil. Kč (dotace 32,9 mil. Kč)/
 • 09/2020 - dokončena akce - oprava schodiště u pošty a jídelny ( č.p. 509)
 • 09/2020 - zemní zavlažování travnatého hřiště /580 tis. Kč (dotace 200 tis. Kč)/ 
 • 10/2020 - dokončena akce " Úprava místní komunikace - I. etapa, od ZŠ k lipám projekt obnovy povrchu vozovky včetně nových chodníků a nového LED veřejného osvětlení /5,8 mil. Kč (dotace 3,9 mil. Kč)
 • 12/2020 - dokončena akce "Parkoviště u koupaliště" / 4,3 mil. Kč (dotace 1 mil. Kč)
 • 12/2020 - dešťová kanalizace u koupaliště /1,4 mil. Kč - bez dotace/ 
 • 11/2020 - 5/2021 (zahájeno) - dokončení 4 úseků kanalizace v obci
 • 11/2020 - 05/2021 (zahájeno) Stavební úpravy Obecního domu (stodola vedle parlamentu) - zahájena realizace
 • 09 - 11/2020 - Veřejné osvětlení v části ulice Lašťany (od Lip směr Šternberk) -z důvodu COVID -19 nerealizováno
 • 06 -09 - oprava schodiště MŠ, oplocení MŠ - z důvodu COVID -19 nerealizováno,
 • investice do opravy schodiště, rekonstrukce záchodků a opravy oplocení MŠ z důvodu COVID -19 nerealizováno.
 • 10/2020 - 04/2021 - Energeticky úsporná opatření polyfunkční budovy č.p. 248 "Parlament"- z důvodu COVID -19 nerealizováno
 • zateplení budovy č.p. 248 bývalý hostinec Parlament včetně vnitřních rekonstrukcí (wc a kuchyně) -z důvodu COVID -19 nerealizováno
 • obnova veřejného osvětlení v části Lašťany -z důvodu COVID -19 nerealizováno
 • 2020 - oprava propustku a účelové komunikace směr Véska - v řešení
 • 2020 - opravy místní komunikace - v řešení

Žádosti o dotace 

Olomoucký kraj

 •  Závlahový systém na hřisti v B-L. - dotace poskytnuta ve výši 200 000,-Kč - zrealizováno
 •  Dobudování 4 úseků kanalizace v obci - dotace neposkytnuta.
 •  Věcné vybavení SDH - dotace poskytnuta ve výši 34 000,-Kč - zrealizováno

Ministerstvo pro místní rozvoj

IROP

 • Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem nových učeben a moderním vybavením - žádost úspěšná - dotace ve výši 32 980 tis. Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj

 •  Oprava místní komunikace od rybníku k Lipám - dotace poskytnuta z MMR ve výši 3,9 mil Kč 
 •  Stavební úpravy obecní budovy - dotace poskytnuta z MMR ve výši 4,2 mil Kč 
 •  Opravy parkoviště u koupaliště - dotace poskytnuta ve výši 1 mil Kč.
 •  Fit stezka Bělkovice-Lašťany - dotace poskytnuta ve výši 350 tis. Kč

Operační program životního prostředí x SFŽP

 • Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany - získaná dotace (1 380 tis. Kč), předány nádoby na odpad občanům
 • Energeticky úsporná opatření polyfunkční budovy č.p. 248 "Parlament" - zatím nepodáno
 • Tůně a mokřady - zatím nepodáno
 • Úpravy nádrže v Lašťanech - zatím nepodáno
 • Dobudování 4 úseků kanalizace v obci Bělkovice-Lašťany - dotace ze SFŽP poskytnuta (66%)

Operační program zaměstnanost

 • ITI Startovací centrum Olomouc - 1 pracovní místo s dotací na 1 rok - již  poskytnutá dotace 

Ministerstvo financí

 • Protiradonová opatření budovy č. p. 90 - získána dotace 100% 634 tis. Kč

Ministerstvo životního prostředí

 • Obnova alejí v extravilánu obce - získána dotace 100%

Projektové dokumentace

 • 09/2020 - Bezbariérové chodníky v obci - realizuje se PD
 • 01/2020 - Oprava a zázemí stodoly vedle parlamentu - získáno stavební povolení
 • 06/2020 - Úpravy v MŠ (rekonstrukce schodiště, záchodů, oplocení)
 • 06/2020 - Parkoviště u ZŠ nové ZŠ č.p. 373
 • 06/2020 - Úpravy stezky kolem potoka
 • 10/2020 - rozpočet a realizace úpravy místní komunikace č. 39b
 • Úprava mlýnského náhonu 
 • Oprava Kiosku na koupališti včetně rozšíření prostor - studie
 • Budova obecního úřadu v místě stávající ZŠ Bělkovice - záměr
 • Domov pro seniory (budova s poštou a jídelnou č.p. 509) - záměr
 • Multifunkční sportovní hala - záměr
 • Beachvolejbalové hřiště - záměr
 • Rybníky u houpačky - záměr

ROK 2019

Projektová dokumentace

11/2019 -  - nová MK a chodníky - lokalita fatkovské díly - vydáno stavební povolení

06/2019 - 05/2020  Přístavba a nástavba ZŠ Lašťany včetně moderního vybavení  - (rozhodnutí o realizaci v roce 2018)

06/2019 Nákup nákladního elektromobilu - Obnova vozového parku - dokončeno

Nákup nákladního elektromobilu

 

08/2019 - 01/2020 Intenzifikace ČOV - dokončeno 

11/2019 - 03/2020 Oprava knihovny obce - rozšíření kapacity pro návštěvníky knihovny - realizuje se

 

2019 Stavební úpravy Obecního domu (stodola vedle parlamentu) - stavební povolení

06/2019 Provizorní ZŠ umístěná v budově č.p. 248 "Parlament" - změna záměru. 2 třídy ZŠ přemístěna na budovu č.p. 509 (pošta a jídelna), nerealizováno (úspora cca 3 mil. Kč)

05/2019 Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka - dokončeno - 09/2019.

B.3a Koordinační situace – úsek Dolany – Bělkovice – 1.část.pdf

B.3b Koordinační situace – úsek Dolany – Bělkovice – 2.část.pdf

B.3c Koordinační situace – úsek Dolany – Bělkovice – 3.část.pdf

 

Žádosti o dotace v roce 2019:

Olomoucký kraj

 • Ježíšovy matičky Bělkovice-Lašťany 2019 - podána úspěšně
 • Věcné vybavení pro hasiče - realizováno - podáno úspěšně
 • Zvýšení kapacity knihovny Bělkovice-Lašťany - podáno úspěšně
 • Cyklostezka do Dolany - podáno úspěšně

Ministerstvo pro místní rozvoj

 •  Oprava místní komunikace od rybníku k Lipám - podáno - náhradní projekt v MMR
 •  Fit stezka  - podáno - dotace neúspěšná
 •  Demolice budovy č.p. 421 - podáno úspěšně - dokončilo se na konci roku 2019.
 • Stavební úpravy obecní budovy - podáno - náhradní projekt.
 • Parkoviště u koupaliště - dotace neúspěšná

Integrovaný regionální operační program, CLLD, MAS Šternbersko

 • Bezbariérové řešení ZŠ Lašťany - podáno čeká se na výsledek- žádost o dotaci zrušena z důvodu úspěšné dotace individuálního velkého projektu.

Operační program životního prostředí

 • Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany - podáno úspěšně - dotace přiznána
 • Tůně a mokřady - zatím nepodáno
 • Úpravy nádrže v Lašťanech - zatím nepodáno

Operační program zaměstnanost

 • pracovní místo s dotací na 2 roky - podáno úspěšně

Projektové dokumentace

Bezbariérové chodníky v obci - realizuje se PD

Oprava a zázemí stodoly vedle parlamentu - získáno stavební povolení

Úprava mlýnského náhonu - realizuje se PD

Oprava Kiosku na koupališti včetně rozšíření prostor - zadána studie

Beachvolejbalové hřiště

Rybníky u houpačky - záměr

ROK 2018 

Silnice III/36444 - Kostková - realizace část 2 (dokončení 10/2018) -  rok 2018 - dokončeno

Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Bělkovice-Lašťany - do 6/2018 (dotace schválena) - dokončeno

 • biokompostéry pro občany obce (180 ks) včetně kontejneru na oblečení do sběrového dvora.

Přístavba a nástavba ZŠ Lašťany včetně moderního vybavení  - (rozhodnutí o realizaci v roce 2018)

Doplnění neosvětlených částí obce Bělkovice-Lašťany  - nové osvětlení pro 3 ulice v obci - dokončeno

Oprava knihovny obce - rozšíření kapacity pro návštěvníky knihovny

Oprava stodoly - (vedle parlamentu)

Oprava křížů v obci - realizace do 6/2018 (nový kříž za hřištěm, Lašťany, oprava kříže u kapličky v Lašťanech u rybníka) - realizováno

Žádosti o dotace

Olomoucký kraj

 • Ježíšovy matičky Bělkovice-Lašťany 2018 - realizováno
 • Výročí obce, slavnosti obce Bělkovice-Lašťany - realizováno
 • Věcné vybavení pro hasiče - realizováno
 • Bezpečné chodníky u  silnice III/44436 Bělkovice-Lašťany, průtah obce - realizováno
 • Naše obec sportem žije opravu povrchu už potřebuje (tenisové hřiště u koupaliště) - zamítnuto
 • Vybavení knihovny - neinvestiční dotace - realizováno

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Úspory energie veřejného osvětlení obce Bělkovice-Lašťany (program EFEKT 2018) - zahrnuto i nové osvětlení "kostkové" - realizováno

Ministerstvo pro místní rozvoj

 •  Oprava místní komunikace 31b - zamítnuto
 •  Děti rády sportují, hřiště nové nemají (oprava tenisového hřiště) - zamítnuto

Integrovaný regionální oparační program, CLLD, MAS Šternbersko

 • Bezbariérové chodníky v obci Bělkovice-Lašťany - realizováno, 
 • Bezbariérové řešení ZŠ Lašťany - zamítnuto

Operační program životního prostředí

 • Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany - schváleno
 • Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany - zamítnuto
 • Obnova vozového parku - schváleno

Projektové dokumentace

 • Místní komunikace (V Loužku - příčná)
 • Úpravy prostor knihovny obce
 • Oprava a zázemí stodoly vedle parlamentu
 • Úprava mlýnského náhonu

ROK 2017

Projekty

 • Oprava komunikace ke školce - realizace jaro 2017
 • Úprava víceúčelového hřiště na umělý trávník - tréninková plocha - dokončení - jaro 2017
 • Realizace zpomalovacích prahů na místní komunikaci - souběžné komunikaci vedle "kostkové" - jaro 2017 
 • Zpracování projektové dokumentace na intenzifikaci COV , zpracování projektové dokumentace na dokončení kanalizace
 • Obnova památek - kříž od Kocandy kříž u rybníka - dle žádosti o dotaci z MZE,
 • Workoutové hřiště a dětské prvky - v případě dotace z MMR - realizace podzim 
 • Silnice III/36444 - Kostková 1. etapa - realizace
 • Protipovodňové opatření - bezdrátové rozhlasy - realizováno
 • Výměna rozvodů elektro a vodovodu v budovách ZŠ - součást projektu na IROP níže
 • Zpracování projektové dokumentace na VO - neosvětlené části obce
 • Zpracování projektové dokumentace na  chodníky v obci
 • Zpracování projektové dokumentace na bezpečnostní prvky v obci
 • Zpracování projektové dokumentace na připojení stodoly a zajištění zázemí (vedle parlamentu)
 • Zpracování projektové dokumentace na komunitní centrum
 • Podání žádostí o dotaci na MZE - kříže
 • Podání žádostí na IROP - ZŠ Lašťany
 • Veřejně prospěšné práce - VPP dle dotace

ROK 2016

 • Oprava chodníků v obci - od Parlamentu k Lipám - hotovo
 • Realizace 2 autobusových zastávek u Parlamentu - hotovo
 • Realizace - obnova povrchu komunikace Na Stránce - hotovo
 • Rozšíření kapacity sběrového dvora ( váha, kontejnery na nebezpečný odpad, plasty a velkoobjemový odpad) - hotovo
 • Úprava víceúčelového hřiště na umělý trávník - tréninková plocha - zahájeno
 • Realizace - cyklostezka na Dolany - v případě úspěchu dotace z  IROP/SFDI

Obnova památek

 • kaplička P.M. Čenstochovské - směr Dolany - dotace z MZE - hotovo
 • pamětní deska u rybníka - dotace z Olomouckého kraje - hotovo
 • úprava a odvodnění kolem rybníka v Lašťanech a úprava a zpevnění kolem kapličky u rybníka
 • Výměna části veřejného osvětlení v Bělkovicích za LED osvětlení (ke školce, k cyklostezce, souběžná komunikace s "kostkovou") - hotovo
 • Oprava zábradlí u mostků přes potok - 4 x - hotovo
 • Nátěr fasády budovy obecního úřadu - hotovo
 • Zpracování projektové dokumentace - od garáží ke hřišti (komunikace, osvětlení, chodníky) - hotovo
 • Zpracování projektové dokumentace - od Lip k rybníku (komunikace, osvětlení, chodníky) - hotovo
 • Zpracování projektové dokumentace - chodníky od Lip k dopravní značce obce a chodníky od kapličky k dopravní značce konec obce - hotovo
 • Zpracování projektové dokumentace - ZŠ Lašťany  pro dotaci z IROP - hotovo
 • Zpracování projektové dokumentace - Demolice domu č.p. 421  - hotovo

Podané žádosti o dotace

 • Zateplení MŠ Bělkovice-Lašťany - OPŽP - neúspěšné
 • Zateplení MŠ Bělkovice-Lašťany - OPŽP - podáno
 • Domácí kompostéry 180 ks a štěpkovač  - OPŽP - podáno
 • Lesní technika pro obec - traktor s nakladačem do lesa - MZE - podáno
 • Oprava kapličky P.M. Čenstochovské - MZE - úspěšné - realizováno
 • Oprava pomníku padlých ve světové válce (u rybníka v Lašťanech) - Olomoucký kraj - úspěšné - realizováno  
 • Ježíšovy matičky v obci Bělkovice-Lašťany - Olomoucký kraj - úspěšné - realizováno
 • Pořízení vybavení  JSDH - Olomoucký kraj - úspěšné - realizováno
 • Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně - Olomoucký kraj - realizováno
 • Obnova programového vybavení knihovny Bělkovice-Lašťany kultury - podáno
 • Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště - 1. kolo  - neúspěšné
 • Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště - 2. kolo - neúspěšné
 • Dětské prvky - MMR - neúspěšné
 • Obnova kulturních památek - kříže - MMR - neúspěšné
 • Oprava komunikace k MŠ - MMR - neúšpěšné
 • Dotace na Společensky účelné pracovní místo a Veřejně prospěšné práce - MPSV - úspěšné, realizováno

ROK 2015

 • Dětské prvky a hřiště
 • Zvýšení kapacity budov a ZŠ Bělkovice.
 • Uložení kanalizace a oprava povrchu uličky v Bělkovicích.
 • Odvodnění prostor kolem rybníka a dlažba kolem kříže.
 • Nové lavičky v obci.
 • Příprava a zadání projektových dokumentací na opravy cest a chodníků v obci.
 • Kompostéry pro občany zdarma a štěpkovač.

Podané žádosti o dotaci

 • Protipovodňová opatření (bezdrátové rozhlasy, povodňový digitální plán)
 • Rozšíření kapacity sběrového dvora ( váha, kontejnery na nebezpečný odpad, plasty a velkoobjemový odpad)
 • Žádost o dotaci na Veřejně prospěšné práce - MPSV - úspěšné, realizováno 5 osob

Propagace dotací 2014

Olomoucký kraj přispěl 120 000 Kč na zakoupení hasičského vozidla pro potřeby SDH Bělkovice - Lašťany