image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec, samospráva > Projekty a záměry

Projekty a záměry

ROK 2023

Realizace staveb:

06-08/ Zvýšení bezpečnosti chodců od ZŠ k zastávce ke garážím 

C.3.1-KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1.pdf

C.3.2-KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 2.pdf

 

05 -07/ Vrt H12 pro zjištění zdroje vody

05/2023 - Stavební úpravy obecní budovy č.p. 90 - dokončeno 01/2024 ( v případě zisku dotace 70% dotace MMR)

02 PŮDORYS 1.NP.pdf

03 PŮDORYS 2.NP.pdf

12 POHLED VÝCHODNÍ.pdf

11 POHLED JIŽNÍ.pdf

 

07-08/ úprava schodiště v budově MŠ a 06 - 08 Modernizace vnitřních prostor MŠ 

D.1.1.09 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV.pdf

D.1.1.10 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV.pdf

 

08 -12/ Modernizace zázemí areálu fotbalového hřiště - v případě zisku dotace

D.1.1.2-25 Pohled západní - navrhovaný stav - Etapa 1.pdf

D.1.1.2-26 Pohled východní - navrhovaný stav - Etapa 1.pdf

D.1.1.2-27 Pohled severní - navrhovaný stav - Etapa 1.pdf

 

09 - 11 Veřejné osvětlení 

VO NOVÉ 2022-VO_2.1.pdf

VO NOVÉ 2022-VO_2.2.pdf

VO NOVÉ 2022-VO_2.3.pdf

VO NOVÉ 2022-VO_2.4.pdf

 VO NOVÉ 2022-VO_2.5.pdf

 

06 - 10 Retenční nádrže - případě zisku dotace 

 D.1.1.b.1_PODROBNÁ SITUACE SO_01_RN1.pdf

D.1.1.b.2_PODROBNÁ SITUACE SO_02_RN2.pdf

 

06 - 08 Parkoviště u ZŠ (II. část realizace z PD)

C_3_koordinační situace.pdf

 

Žádosti o dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj

1. Výstavba MK - lokalita Fatkovské díly 

2. Přestavba budovy č.p. 90 na Obecní úřad

Ministerstvo financí

3. Modernizace vnitřních prostor MŠ 

Ministerstvo životního prostředí

 4. Výsadba alejí v extravilánu obce

Ministerstvo kultury

5. Vybavení knihovny ICT technologií

Olomoucký kraj

6. Ježíšovy Matičky

7. Vybavení JSDH 

8. Modernizace zázemí areálu hřiště

9. Obecní hody 2023

10. Mobilní podium 

Nadace Partnerství   

11 . Výsadba 25 stromů nad Brodkem

IROP

12. Zvýšení bezpečnosti chodců - úsek od ZŠ

ITI

13. Revitalizace návsi 

MPSV

14. Dotace na získání sociálního pracovníka 

Nadace ČEZ oranžové hřiště

15. Víceúčelové hřiště naproti ZŠ.

 

 Projektové dokumentace:

 

ROK 2022

Realizace staveb:

07 -08/ Parkoviště u Základní školy 7x parkovací místo - ukončeno, realizováno

07 - 09/Demolice objektu č.p. 374 -  dokončeno, realizováno. 

01 -10/Revitalizace rybníku v Lašťanech - dokončeno, realizováno

02 - 04/ Sanitární kontejner u rybníka v Lašťanech - dokončeno, realizováno

09 - 10/Stezka kolem potoka  - dokončeno, realizováno

Žádosti o dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj

1. Víceúčelové hřiště u Základní školy - bez dotace

2. Výstavba MK - lokalita Fatkovské díly - bez dotace

3. Přestavba budovy č.p. 90 na Obecní úřad - bez dotace

4. Demolice objektu č.p. 374 (dotace 70%) - dotace získána 70%

5. Revitalizace obce - výsadba stromů / 204 000Kč/ - dotace získána 100% 

6. Udržitelná energetika pro klima obec Bělkovice-Lašťany 2022 - 2024 - dotace získána ve výši 728 899Kč  

7. Výsadba 37 stromů v obci ( 117 200Kč) - nadace Partnerství - dotace získána 100%

Projektové dokumentace:

 

ROK 2021

Realizace staveb:

04/2021 - Fit stezka (za hřištěm) (70% dotace MMR) - dokončeno

04/2021 - Oprava MK 39b u bývalé bažantnice - dokončeno

06/2021 - Dobudování splaškové kanalizace - dokončeno 06/2021 (66% dotace SFŽP) - dokončeno

06/2021 - Stavební úpravy obecní budovy - dokončeno 11/2021 (70% dotace MMR)

2021 - MK od garáže ke koupališti - dokončeno 12/2021

06-09/2021 - Oprava schodiště MŠ - odloženo na rok 2022

03-06/2021 - Obnova soustavy veřejného osvětlení Bělkovice-Lašťany - světelné body v Lašťanech (50% dotace MPO) - dokončeno

01-03/2021 - Protiradonová opatření budovy ZŠ Bělkovice č.p. 90 (úpravy podlah protiradonovými opatřeními 100% dotace MF)

11-01/2022 - Revitalizace nádrže v Lašťanech - dotace MZE 70% 

Žádosti o dotace 

Olomoucký kraj

 •  Průvod matiček - nekonáno
 •  CAS - nákup automobilu CAS pro JSDH - získána dotace ve výši 159 600,-Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 •  Obnova soustavy veřejného osvětlení Bělkovice-Lašťany - žádost o dotaci na výměnu světelných bodů v části Lašťany - získaná dotace z MPO
 • Zpracování energetického konceptu obce - získaná dotace z MPO

Ministerstvo zemědělství

 • Obnova vodní nádrže v Lašťanech (rybník) - žádost akceptována 

Ministerstvo životního prostředí

2021 - Zdroj pitné vody - dotace získána

Spoluúčast na žádosti o dotaci v rámci mikroregionu DSO Šternbersko 

 • Elektronická úřední deska - žádost o dotaci - dotace získána
 • Dodání nádob na tříděný odpad (nádoby na tříděný odpad plast, papír, bioodpad) - žádost o dotaci - dotace získána

MAS/SZIF

 • Sanitární kontejner u rybníka v Lašťanech - žádost o dotaci - dotace získána

Ministerstvo financí

 •  Protiradonová opatření budovy č. p. 90 - ZŠ Bělkovice

Ministerstvo vnitra

 • Vybavení JSDH - dotace získána

Projektové dokumentace

2021 - Bezbariérové chodníky v obci - stavební povolení

2021 - Parkoviště u ZŠ Lašťany - stavební povolení

Situace.pdf

 

2021 - Víceúčelové hřiště u ZŠ Lašťany - stavební povolení

D_1_situace.pdf

2021 - Stezka kolem potoka

A_4_ SITUACE.pdf

 

2021 - Revitalizace objektu budovy na hřišti v Lašťanech (šatny a zázemí)

 

2021 - Obecní úřad č.p. 90 a revitalizace okolní plochy 

 

2022 - Dům pro sociální bydlení č.p. 509

2022 - Startovací byty č.p. 139

2022 - Multifunkční sportovní hala

ROK 2020

Realizace staveb

 • 01/2020 - dokončena akce "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany" - zkušební provoz 1 rok /8,8 mil. Kč (dotace 4,9 mil. Kč)/
 • 03/2020 - dokončena akce "Rozšíření kapacity knihovny Bělkovice-Lašťany" - moderní knihovna s "infocentrem" /2,1 mil. Kč (dotace 400 tis. Kč)/
 • 06/2020 - dokončena akce " Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem nových tříd a moderním vybavením"/50 mil. Kč (dotace 32,9 mil. Kč)/
 • 09/2020 - dokončena akce - oprava schodiště u pošty a jídelny ( č.p. 509)
 • 09/2020 - zemní zavlažování travnatého hřiště /580 tis. Kč (dotace 200 tis. Kč)/ 
 • 10/2020 - dokončena akce " Úprava místní komunikace - I. etapa, od ZŠ k lipám projekt obnovy povrchu vozovky včetně nových chodníků a nového LED veřejného osvětlení /5,8 mil. Kč (dotace 3,9 mil. Kč)
 • 12/2020 - dokončena akce "Parkoviště u koupaliště" / 4,3 mil. Kč (dotace 1 mil. Kč)
 • 12/2020 - dešťová kanalizace u koupaliště /1,4 mil. Kč - bez dotace/ 
 • 11/2020 - 5/2021 (zahájeno) - dokončení 4 úseků kanalizace v obci
 • 11/2020 - 05/2021 (zahájeno) Stavební úpravy Obecního domu (stodola vedle parlamentu) - zahájena realizace
 • 09 - 11/2020 - Veřejné osvětlení v části ulice Lašťany (od Lip směr Šternberk) -z důvodu COVID -19 nerealizováno
 • 06 -09 - oprava schodiště MŠ, oplocení MŠ - z důvodu COVID -19 nerealizováno,
 • investice do opravy schodiště, rekonstrukce záchodků a opravy oplocení MŠ z důvodu COVID -19 nerealizováno.
 • 10/2020 - 04/2021 - Energeticky úsporná opatření polyfunkční budovy č.p. 248 "Parlament"- z důvodu COVID -19 nerealizováno
 • zateplení budovy č.p. 248 bývalý hostinec Parlament včetně vnitřních rekonstrukcí (wc a kuchyně) -z důvodu COVID -19 nerealizováno
 • obnova veřejného osvětlení v části Lašťany -z důvodu COVID -19 nerealizováno
 • 2020 - oprava propustku a účelové komunikace směr Véska - v řešení
 • 2020 - opravy místní komunikace - v řešení

Žádosti o dotace 

Olomoucký kraj

 •  Závlahový systém na hřisti v B-L. - dotace poskytnuta ve výši 200 000,-Kč - zrealizováno
 •  Dobudování 4 úseků kanalizace v obci - dotace neposkytnuta.
 •  Věcné vybavení SDH - dotace poskytnuta ve výši 34 000,-Kč - zrealizováno

Ministerstvo pro místní rozvoj

IROP

 • Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem nových učeben a moderním vybavením - žádost úspěšná - dotace ve výši 32 980 tis. Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj

 •  Oprava místní komunikace od rybníku k Lipám - dotace poskytnuta z MMR ve výši 3,9 mil Kč 
 •  Stavební úpravy obecní budovy - dotace poskytnuta z MMR ve výši 4,2 mil Kč 
 •  Opravy parkoviště u koupaliště - dotace poskytnuta ve výši 1 mil Kč.
 •  Fit stezka Bělkovice-Lašťany - dotace poskytnuta ve výši 350 tis. Kč

Operační program životního prostředí x SFŽP

 • Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany - získaná dotace (1 380 tis. Kč), předány nádoby na odpad občanům
 • Energeticky úsporná opatření polyfunkční budovy č.p. 248 "Parlament" - zatím nepodáno
 • Tůně a mokřady - zatím nepodáno
 • Úpravy nádrže v Lašťanech - zatím nepodáno
 • Dobudování 4 úseků kanalizace v obci Bělkovice-Lašťany - dotace ze SFŽP poskytnuta (66%)

Operační program zaměstnanost

 • ITI Startovací centrum Olomouc - 1 pracovní místo s dotací na 1 rok - již  poskytnutá dotace 

Ministerstvo financí

 • Protiradonová opatření budovy č. p. 90 - získána dotace 100% 634 tis. Kč

Ministerstvo životního prostředí

 • Obnova alejí v extravilánu obce - získána dotace 100%

Projektové dokumentace

 • 09/2020 - Bezbariérové chodníky v obci - realizuje se PD
 • 01/2020 - Oprava a zázemí stodoly vedle parlamentu - získáno stavební povolení
 • 06/2020 - Úpravy v MŠ (rekonstrukce schodiště, záchodů, oplocení)
 • 06/2020 - Parkoviště u ZŠ nové ZŠ č.p. 373
 • 06/2020 - Úpravy stezky kolem potoka
 • 10/2020 - rozpočet a realizace úpravy místní komunikace č. 39b
 • Úprava mlýnského náhonu 
 • Oprava Kiosku na koupališti včetně rozšíření prostor - studie
 • Budova obecního úřadu v místě stávající ZŠ Bělkovice - záměr
 • Domov pro seniory (budova s poštou a jídelnou č.p. 509) - záměr
 • Multifunkční sportovní hala - záměr
 • Beachvolejbalové hřiště - záměr
 • Rybníky u houpačky - záměr

ROK 2019

Projektová dokumentace

11/2019 -  - nová MK a chodníky - lokalita fatkovské díly - vydáno stavební povolení

06/2019 - 05/2020  Přístavba a nástavba ZŠ Lašťany včetně moderního vybavení  - (rozhodnutí o realizaci v roce 2018)

06/2019 Nákup nákladního elektromobilu - Obnova vozového parku - dokončeno

Nákup nákladního elektromobilu

 

08/2019 - 01/2020 Intenzifikace ČOV - dokončeno 

11/2019 - 03/2020 Oprava knihovny obce - rozšíření kapacity pro návštěvníky knihovny - realizuje se

 

2019 Stavební úpravy Obecního domu (stodola vedle parlamentu) - stavební povolení

06/2019 Provizorní ZŠ umístěná v budově č.p. 248 "Parlament" - změna záměru. 2 třídy ZŠ přemístěna na budovu č.p. 509 (pošta a jídelna), nerealizováno (úspora cca 3 mil. Kč)

05/2019 Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka - dokončeno - 09/2019.

B.3a Koordinační situace – úsek Dolany – Bělkovice – 1.část.pdf

B.3b Koordinační situace – úsek Dolany – Bělkovice – 2.část.pdf

B.3c Koordinační situace – úsek Dolany – Bělkovice – 3.část.pdf

 

Žádosti o dotace v roce 2019:

Olomoucký kraj

 • Ježíšovy matičky Bělkovice-Lašťany 2019 - podána úspěšně
 • Věcné vybavení pro hasiče - realizováno - podáno úspěšně
 • Zvýšení kapacity knihovny Bělkovice-Lašťany - podáno úspěšně
 • Cyklostezka do Dolany - podáno úspěšně

Ministerstvo pro místní rozvoj

 •  Oprava místní komunikace od rybníku k Lipám - podáno - náhradní projekt v MMR
 •  Fit stezka  - podáno - dotace neúspěšná
 •  Demolice budovy č.p. 421 - podáno úspěšně - dokončilo se na konci roku 2019.
 • Stavební úpravy obecní budovy - podáno - náhradní projekt.
 • Parkoviště u koupaliště - dotace neúspěšná

Integrovaný regionální operační program, CLLD, MAS Šternbersko

 • Bezbariérové řešení ZŠ Lašťany - podáno čeká se na výsledek- žádost o dotaci zrušena z důvodu úspěšné dotace individuálního velkého projektu.

Operační program životního prostředí

 • Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany - podáno úspěšně - dotace přiznána
 • Tůně a mokřady - zatím nepodáno
 • Úpravy nádrže v Lašťanech - zatím nepodáno

Operační program zaměstnanost

 • pracovní místo s dotací na 2 roky - podáno úspěšně

Projektové dokumentace

Bezbariérové chodníky v obci - realizuje se PD

Oprava a zázemí stodoly vedle parlamentu - získáno stavební povolení

Úprava mlýnského náhonu - realizuje se PD

Oprava Kiosku na koupališti včetně rozšíření prostor - zadána studie

Beachvolejbalové hřiště

Rybníky u houpačky - záměr

ROK 2018 

Silnice III/36444 - Kostková - realizace část 2 (dokončení 10/2018) -  rok 2018 - dokončeno

Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Bělkovice-Lašťany - do 6/2018 (dotace schválena) - dokončeno

 • biokompostéry pro občany obce (180 ks) včetně kontejneru na oblečení do sběrového dvora.

Přístavba a nástavba ZŠ Lašťany včetně moderního vybavení  - (rozhodnutí o realizaci v roce 2018)

Doplnění neosvětlených částí obce Bělkovice-Lašťany  - nové osvětlení pro 3 ulice v obci - dokončeno

Oprava knihovny obce - rozšíření kapacity pro návštěvníky knihovny

Oprava stodoly - (vedle parlamentu)

Oprava křížů v obci - realizace do 6/2018 (nový kříž za hřištěm, Lašťany, oprava kříže u kapličky v Lašťanech u rybníka) - realizováno

Žádosti o dotace

Olomoucký kraj

 • Ježíšovy matičky Bělkovice-Lašťany 2018 - realizováno
 • Výročí obce, slavnosti obce Bělkovice-Lašťany - realizováno
 • Věcné vybavení pro hasiče - realizováno
 • Bezpečné chodníky u  silnice III/44436 Bělkovice-Lašťany, průtah obce - realizováno
 • Naše obec sportem žije opravu povrchu už potřebuje (tenisové hřiště u koupaliště) - zamítnuto
 • Vybavení knihovny - neinvestiční dotace - realizováno

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Úspory energie veřejného osvětlení obce Bělkovice-Lašťany (program EFEKT 2018) - zahrnuto i nové osvětlení "kostkové" - realizováno

Ministerstvo pro místní rozvoj

 •  Oprava místní komunikace 31b - zamítnuto
 •  Děti rády sportují, hřiště nové nemají (oprava tenisového hřiště) - zamítnuto

Integrovaný regionální oparační program, CLLD, MAS Šternbersko

 • Bezbariérové chodníky v obci Bělkovice-Lašťany - realizováno, 
 • Bezbariérové řešení ZŠ Lašťany - zamítnuto

Operační program životního prostředí

 • Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany - schváleno
 • Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany - zamítnuto
 • Obnova vozového parku - schváleno

Projektové dokumentace

 • Místní komunikace (V Loužku - příčná)
 • Úpravy prostor knihovny obce
 • Oprava a zázemí stodoly vedle parlamentu
 • Úprava mlýnského náhonu

ROK 2017

Projekty

 • Oprava komunikace ke školce - realizace jaro 2017
 • Úprava víceúčelového hřiště na umělý trávník - tréninková plocha - dokončení - jaro 2017
 • Realizace zpomalovacích prahů na místní komunikaci - souběžné komunikaci vedle "kostkové" - jaro 2017 
 • Zpracování projektové dokumentace na intenzifikaci COV , zpracování projektové dokumentace na dokončení kanalizace
 • Obnova památek - kříž od Kocandy kříž u rybníka - dle žádosti o dotaci z MZE,
 • Workoutové hřiště a dětské prvky - v případě dotace z MMR - realizace podzim 
 • Silnice III/36444 - Kostková 1. etapa - realizace
 • Protipovodňové opatření - bezdrátové rozhlasy - realizováno
 • Výměna rozvodů elektro a vodovodu v budovách ZŠ - součást projektu na IROP níže
 • Zpracování projektové dokumentace na VO - neosvětlené části obce
 • Zpracování projektové dokumentace na  chodníky v obci
 • Zpracování projektové dokumentace na bezpečnostní prvky v obci
 • Zpracování projektové dokumentace na připojení stodoly a zajištění zázemí (vedle parlamentu)
 • Zpracování projektové dokumentace na komunitní centrum
 • Podání žádostí o dotaci na MZE - kříže
 • Podání žádostí na IROP - ZŠ Lašťany
 • Veřejně prospěšné práce - VPP dle dotace

ROK 2016

 • Oprava chodníků v obci - od Parlamentu k Lipám - hotovo
 • Realizace 2 autobusových zastávek u Parlamentu - hotovo
 • Realizace - obnova povrchu komunikace Na Stránce - hotovo
 • Rozšíření kapacity sběrového dvora ( váha, kontejnery na nebezpečný odpad, plasty a velkoobjemový odpad) - hotovo
 • Úprava víceúčelového hřiště na umělý trávník - tréninková plocha - zahájeno
 • Realizace - cyklostezka na Dolany - v případě úspěchu dotace z  IROP/SFDI

Obnova památek

 • kaplička P.M. Čenstochovské - směr Dolany - dotace z MZE - hotovo
 • pamětní deska u rybníka - dotace z Olomouckého kraje - hotovo
 • úprava a odvodnění kolem rybníka v Lašťanech a úprava a zpevnění kolem kapličky u rybníka
 • Výměna části veřejného osvětlení v Bělkovicích za LED osvětlení (ke školce, k cyklostezce, souběžná komunikace s "kostkovou") - hotovo
 • Oprava zábradlí u mostků přes potok - 4 x - hotovo
 • Nátěr fasády budovy obecního úřadu - hotovo
 • Zpracování projektové dokumentace - od garáží ke hřišti (komunikace, osvětlení, chodníky) - hotovo
 • Zpracování projektové dokumentace - od Lip k rybníku (komunikace, osvětlení, chodníky) - hotovo
 • Zpracování projektové dokumentace - chodníky od Lip k dopravní značce obce a chodníky od kapličky k dopravní značce konec obce - hotovo
 • Zpracování projektové dokumentace - ZŠ Lašťany  pro dotaci z IROP - hotovo
 • Zpracování projektové dokumentace - Demolice domu č.p. 421  - hotovo

Podané žádosti o dotace

 • Zateplení MŠ Bělkovice-Lašťany - OPŽP - neúspěšné
 • Zateplení MŠ Bělkovice-Lašťany - OPŽP - podáno
 • Domácí kompostéry 180 ks a štěpkovač  - OPŽP - podáno
 • Lesní technika pro obec - traktor s nakladačem do lesa - MZE - podáno
 • Oprava kapličky P.M. Čenstochovské - MZE - úspěšné - realizováno
 • Oprava pomníku padlých ve světové válce (u rybníka v Lašťanech) - Olomoucký kraj - úspěšné - realizováno  
 • Ježíšovy matičky v obci Bělkovice-Lašťany - Olomoucký kraj - úspěšné - realizováno
 • Pořízení vybavení  JSDH - Olomoucký kraj - úspěšné - realizováno
 • Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně - Olomoucký kraj - realizováno
 • Obnova programového vybavení knihovny Bělkovice-Lašťany kultury - podáno
 • Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště - 1. kolo  - neúspěšné
 • Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště - 2. kolo - neúspěšné
 • Dětské prvky - MMR - neúspěšné
 • Obnova kulturních památek - kříže - MMR - neúspěšné
 • Oprava komunikace k MŠ - MMR - neúšpěšné
 • Dotace na Společensky účelné pracovní místo a Veřejně prospěšné práce - MPSV - úspěšné, realizováno

ROK 2015

 • Dětské prvky a hřiště
 • Zvýšení kapacity budov a ZŠ Bělkovice.
 • Uložení kanalizace a oprava povrchu uličky v Bělkovicích.
 • Odvodnění prostor kolem rybníka a dlažba kolem kříže.
 • Nové lavičky v obci.
 • Příprava a zadání projektových dokumentací na opravy cest a chodníků v obci.
 • Kompostéry pro občany zdarma a štěpkovač.

Podané žádosti o dotaci

 • Protipovodňová opatření (bezdrátové rozhlasy, povodňový digitální plán)
 • Rozšíření kapacity sběrového dvora ( váha, kontejnery na nebezpečný odpad, plasty a velkoobjemový odpad)
 • Žádost o dotaci na Veřejně prospěšné práce - MPSV - úspěšné, realizováno 5 osob

Propagace dotací 2014

Olomoucký kraj přispěl 120 000 Kč na zakoupení hasičského vozidla pro potřeby SDH Bělkovice - Lašťany