mapa Facebook čtečka Fotogalerie Zpravodaj Napište nám

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty a záměry

Projekty, záměry, realizace

Projekty a záměry pro rok 2019

 

11/2019 - Projektová dokumentace - nová MK a chodníky - lokalita fatkovské díly - vydáno stavební povolení

 

06/2019 - 05/2020  Přístavba a nástavba ZŠ Lašťany včetně moderního vybavení  - (rozhodnutí o realizaci v roce 2018)

06/2019 Nákup nákladního elektromobilu - Obnova vozového parku - dokončeno

20190725_101057.jpg

 

05/2019 - 10/2019 Intenzifikace ČOV  

05/2019 Oprava knihovny obce - rozšíření kapacity pro návštěvníky knihovny - realizuje se

 

2019 Stavební úpravy Obecního domu (stodola vedle parlamentu) - provádí se

D.1.1.2-10 Půdorys 1NP - nový stav.pdf

D.1.1.2-11 Půdorys 2NP - nový stav.pdf

D.1.1.2-12 Půdorys 3NP - nový stav.pdf

D.1.1.2-17 Pohled od jihu - nový stav.pdf

D.1.1.2-16 Pohled od západu - nový stav.pdf

 

06/2019 Provizorní ZŠ umístěná v budově č.p. 248 "Parlament" - změna záměru. 2 třídy ZŠ přemístěna na budovu č.p. 509 (pošta a jídelna)

D.1.1.2-01 Půdorys - 1.NP - stávající stav.pdf

D.1.1.2-03 Půdorys - 1.NP - nový stav.pdf

 

05/2019 Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka - dokončeno

B.3a Koordinační situace – úsek Dolany – Bělkovice – 1.část.pdf

B.3b Koordinační situace – úsek Dolany – Bělkovice – 2.část.pdf

B.3c Koordinační situace – úsek Dolany – Bělkovice – 3.část.pdf

 

 

 

 

Žádosti o dotace v roce 2019:

Olomoucký kraj

 • Ježíšovy matičky Bělkovice-Lašťany 2019 - podána úspěšně
 • Věcné vybavení pro hasiče - realizováno - podáno úspěšně
 • Zvýšení kapacity knihovny Bělkovice-Lašťany - podáno úspěšně
 • Cyklostezka do Dolany - podáno úspěšně

Ministerstvo pro místní rozvoj

 •  Oprava místní komunikace od rybníku k Lipám - podáno - náhradní projekt v MMR
 •  Fit stezka  - podáno - dotace nepřiznána
 •  Demolice budovy č.p. 421 - podáno úspěšně - realizuje se.
 • Stavební úpravy obecní budovy - dotace nepřiznána
 • Parkoviště u koupaliště - dotace nepřiznána

Integrovaný regionální operační program, CLLD, MAS Šternbersko

 • Bezbariérové řešení ZŠ Lašťany - podáno čeká se na výsledek

Operační program životního prostředí

 • Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany - podáno úspěšně 
 • Tůně a mokřady - zatím nepodáno
 • Úpravy nádrže v Lašťanech - zatím nepodáno

Operační program zaměstnanost

 • pracovní místo s dotací na 2 roky - podáno úspěšně

Projektové dokumentace

Bezbariérové chodníky v obci 

Oprava a zázemí stodoly vedle parlamentu

Úprava mlýnského náhonu

Oprava Kiosku na koupališti včetně rozšíření prostor

Beachvolejbalové hřiště

Rybníky u houpačky

 

Projekty a záměry pro rok 2018 

Silnice III/36444 - Kostková - realizace část 2 (dokončení 10/2018) -  rok 2018 - dokončeno

Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Bělkovice-Lašťany - do 6/2018 (dotace schválena) - dokončeno

 • biokompostéry pro občany obce (180 ks) včetně kontejneru na oblečení do sběrového dvora.

Přístavba a nástavba ZŠ Lašťany včetně moderního vybavení  - (rozhodnutí o realizaci v roce 2018)

Doplnění neosvětlených částí obce Bělkovice-Lašťany  - nové osvětlení pro 3 ulice v obci - dokončeno

Oprava knihovny obce - rozšíření kapacity pro návštěvníky knihovny

Oprava stodoly - (vedle parlamentu)

Oprava křížů v obci - realizace do 6/2018 (nový kříž za hřištěm, Lašťany, oprava kříže u kapličky v Lašťanech u rybníka) - realizováno

Žádosti o dotace v roce 2018:

Olomoucký kraj

 • Ježíšovy matičky Bělkovice-Lašťany 2018 - realizováno
 • Výročí obce, slavnosti obce Bělkovice-Lašťany - realizováno
 • Věcné vybavení pro hasiče - realizováno
 • Bezpečné chodníky u  silnice III/44436 Bělkovice-Lašťany, průtah obce - realizováno
 • Naše obec sportem žije opravu povrchu už potřebuje (tenisové hřiště u koupaliště) - zamítnuto
 • Vybavení knihovny - neinvestiční dotace - realizováno

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Úspory energie veřejného osvětlení obce Bělkovice-Lašťany (program EFEKT 2018) - zahrnuto i nové osvětlení "kostkové" - realizováno

Ministerstvo pro místní rozvoj

 •  Oprava místní komunikace 31b - zamítnuto
 •  Děti rády sportují, hřiště nové nemají (oprava tenisového hřiště) - zamítnuto

Integrovaný regionální oparační program, CLLD, MAS Šternbersko

 • Bezbariérové chodníky v obci Bělkovice-Lašťany - realizováno
 • Bezbariérové řešení ZŠ Lašťany - zamítnuto

Operační program životního prostředí

 • Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany - schváleno
 • Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany - zamítnuto
 • Obnova vozového parku - schváleno

 

Projektové dokumentace

Místní komunikace (V Loužku - příčná)

Úpravy prostor knihovny obce

Oprava a zázemí stodoly vedle parlamentu

Úprava mlýnského náhonu

 

Realizace projektů a záměrů roku 2017

Oprava komunikace ke školce včetně dešťové kanalizace - realizace jaro 2017

Úprava víceúčelového hřiště na umělý trávník - tréninková plocha - dokončení - jaro 2017

Realizace zpomalovacích prahů na místní komunikaci - souběžné komunikaci vedle "kostkové" - jaro 2017 

Programové vybavení knihovny - dotace z Ministerstva kultury ČR - realizováno - podzim 2017

Zpracování projektové dokumentace na intenzifikaci COV , zpracování projektové dokumentace na dokončení kanalizace: - realizace podzim

 

 Workoutové hřiště a dětské prvky - realizace léto 2017 - dotace z MMR

Silnice III/36444 - Kostková - realizace 1 část podzim 2017

Protipovodňové opatření - bezdrátové rozhlasy - realizace jako 2017

Zpracování projektové dokumentace na VO - neosvětlené části obce - realizace podzim 2017

Zpracování projektové dokumentace na  bezbarierové chodníky v obci - PD vypracována:

Zpracování úpravy místních komunikací v obci - PD vypracována

Podání žádostí o dotaci na MZE - kříže - získaná dotace realizace do 6/2018

Podání žádostí na IROP - ZŠ Lašťany - podáno, běží vyhodnocení, PD níže:

Veřejně prospěšné práce - VPP dle dotace - realizováno

Oprava dešťové kanalizace - komunikace směrem ke školce - realizováno jaro 2017

 

Projekty a záměry pro rok 2017 - předpoklad

Oprava komunikace ke školce - realizace jaro 2017

Úprava víceúčelového hřiště na umělý trávník - tréninková plocha - dokončení - jaro 2017

Realizace zpomalovacích prahů na místní komunikaci - souběžné komunikaci vedle "kostkové" - jaro 2017 

Zpracování projektové dokumentace na intenzifikaci COV , zpracování projektové dokumentace na dokončení kanalizace

Obnova památek - kříž od Kocandy kříž u rybníka - dle žádosti o dotaci z MZE,

Workoutové hřiště a dětské prvky - v případě dotace z MMR - realizace podzim 

Silnice III/36444 - Kostková 1. etapa - realizace

Protipovodňové opatření - bezdrátové rozhlasy - realizováno

Výměna rozvodů elektro a vodovodu v budovách ZŠ - součást projektu na IROP níže

Zpracování projektové dokumentace na VO - neosvětlené části obce

Zpracování projektové dokumentace na  chodníky v obci

Zpracování projektové dokumentace na bezpečnostní prvky v obci

Zpracování projektové dokumentace na připojení stodoly a zajištění zázemí (vedle parlamentu)

Zpracování projektové dokumentace na komunitní centrum

Podání žádostí o dotaci na MZE - kříže

Podání žádostí na IROP - ZŠ Lašťany

Veřejně prospěšné práce - VPP dle dotace

 

Realizace projektů a záměrů roku 2016

Oprava chodníků v obci - od Parlamentu k Lipám - hotovo

Realizace 2 autobusových zastávek u Parlamentu - hotovo

Realizace - obnova povrchu komunikace Na Stránce - hotovo

Rozšíření kapacity sběrového dvora ( váha, kontejnery na nebezpečný odpad, plasty a velkoobjemový odpad) - hotovo

Úprava víceúčelového hřiště na umělý trávník - tréninková plocha - zahájeno

Realizace - cyklostezka na Dolany - v případě úspěchu dotace z  IROP/SFDI

Obnova památek

 • kaplička P.M. Čenstochovské - směr Dolany - dotace z MZE - hotovo
 • pamětní deska u rybníka - dotace z Olomouckého kraje - hotovo
 • úprava a odvodnění kolem rybníka v Lašťanech a úprava a zpevnění kolem kapličky u rybníka
Výměna části veřejného osvětlení v Bělkovicích za LED osvětlení (ke školce, k cyklostezce, souběžná komunikace s "kostkovou") - hotovo

Oprava zábradlí u mostků přes potok - 4 x - hotovo

Nátěr fasády budovy obecního úřadu - hotovo

Zpracování projektové dokumentace - od garáží ke hřišti (komunikace, osvětlení, chodníky) - hotovo

Zpracování projektové dokumentace - od Lip k rybníku (komunikace, osvětlení, chodníky) - hotovo

Zpracování projektové dokumentace - chodníky od Lip k dopravní značce obce a chodníky od kapličky k dopravní značce konec obce - hotovo

Zpracování projektové dokumentace - ZŠ Lašťany  pro dotaci z IROP - hotovo

Zpracování projektové dokumentace - Demolice domu č.p. 421  - hotovo

 

Podané žádosti o dotace v r. 2016

Zateplení MŠ Bělkovice-Lašťany - OPŽP - neúspěšné

Zateplení MŠ Bělkovice-Lašťany - OPŽP - podáno

Domácí kompostéry 180 ks a štěpkovač  - OPŽP - podáno

Lesní technika pro obec - traktor s nakladačem do lesa - MZE - podáno

Oprava kapličky P.M. Čenstochovské - MZE - úspěšné - realizováno

Oprava pomníku padlých ve světové válce (u rybníka v Lašťanech) - Olomoucký kraj - úspěšné - realizováno  

Ježíšovy matičky v obci Bělkovice-Lašťany - Olomoucký kraj - úspěšné - realizováno

Pořízení vybavení  JSDH - Olomoucký kraj - úspěšné - realizováno

Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně - Olomoucký kraj - realizováno

Obnova programového vybavení knihovny Bělkovice-Lašťany kultury - podáno

Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště - 1. kolo  - neúspěšné

Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště - 2. kolo - neúspěšné

Dětské prvky - MMR - neúspěšné

Obnova kulturních památek - kříže - MMR - neúspěšné

Oprava komunikace k MŠ - MMR - neúšpěšné

Dotace na Společensky účelné pracovní místo a Veřejně prospěšné práce - MPSV - úspěšné, realizováno

 

Realizace 2015

Dětské prvky a hřiště

Zvýšení kapacity budov a ZŠ Bělkovice.

Uložení kanalizace a oprava povrchu uličky v Bělkovicích.

Odvodnění prostor kolem rybníka a dlažba kolem kříže.

Nové lavičky v obci.

Příprava a zadání projektových dokumentací na opravy cest a chodníků v obci.

Kompostéry pro občany zdarma a štěpkovač.

 

Podané žádosti o dotaci v r. 2015

Protipovodňová opatření (bezdrátové rozhlasy, povodňový digitální plán)

Rozšíření kapacity sběrového dvora ( váha, kontejnery na nebezpečný odpad, plasty a velkoobjemový odpad)

Žádost o dotaci na Veřejně prospěšné práce - MPSV - úspěšné, realizováno 5 osob

 

Dotace 2015

Získání příspěvku - Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany

Biologicky rozložitelný odpad - nákup kompostérů a štěpkovače

 Zateplení MŠ Bělkovice

Propagace dotací 2014