image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Právní předpisy

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 2/2023, o místním poplatku ze psů.

Oznámení o zveřejnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2023.

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Oznámení o zveřejnění obecně závazné vyhlášky č. 1/2023.

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Oznámení o zveřejnění obecně závazné vyhlášky č. 1/2022

1. 1. 2023

Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Oznámení o zveřejnění obecně závazné vyhlášky č. 1/2022

9. 4. 2022
Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 1. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2021
Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 2/2020, o nočním klidu 16. 7. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu školy zřízené obcí Dolany 5. 6. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 1. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 1/2019, o regulaci hlučných činností

23.7.2019

Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

5.4.2018

Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 4/2016, o nočním klidu

17.12.2016

Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 3/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bělkovice-Lašťany

17.12.2016

Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2017

Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

29.7.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bělkovice-Lašťany

15.04.2015

Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního zařízení 

 15.8.2012

Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2011
Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 2/2010, o místním poplatku ze psů 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu  1.1.2011
Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška obce Bělkovice-Lašťany č. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007

1.1.2008

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

4.10.2006

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2002 – Požární řád obce Bělkovice – Lašťany

1.10.2003

Vyhláška č. 4/2002 Požární řád obce Bělkovice-Lašťany

26.12.2002

Vyhláška č. 3/2002 o omezujícím opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

9.5.2002

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2000, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu obce Bělkovice-Lašťany

21.3.2002 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2001, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

1.1.2002 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2000, o závazné části územního plánu obce Bělkovice-Lašťany

23.11.2000

Zákony 

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech