mapa Facebook čtečka Fotogalerie Zpravodaj Napište nám

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro občany

Pro občany

Zprávy pro občany

Pronájem Parlamentu

Poplatky a info

Žádosti a formuláře

Praktické info, telefony

Ztráty a nálezy

Sběrový dvůr

Rozbory vody

Hřiště s umělým povrchem

info - logo

Ověření podpisů a opisů listin

585 396 661

Jaké doklady musíte mít s sebou

 • Občan předloží k prokázání své totožnosti platný občanský průkaz nebo pas.
 • Dále předloží listinu, na které se má ověřit podpis. Ověření podpisu nelze provést na listině, která neobsahuje žádný text.
 • Při žádoísti o ověření listiny předloží žadatel originál listiny i pořízenou kopii, případně opis listiny, jejíž ověření se požaduje

Poplatky

 • poplatek za ověření shody opisu nebo kopie s listinou činí za každou i započatou stránku
  30,- Kč
 • poplatek za ověření podpisu činí za každý podpis
  30,- Kč

Ověřování listin, které obsahují hologramy a plastické znaky NEPROVÁDÍME (může notář).

Uložení odpadních vod z domácností na ČOV (vyvážení žumpy)

Domácnosti, které nejsou připojeny na splaškovou kanalizaci mají možnost po dohodě s obsluhou ČOV uložit odpadní vody (splašky) na čistírně odpadních vod (ČOV) Bělkovice-Lašťany.

Občan

 1. si objedná termín na obecním úřadě tel. 585 396 661 - kde mu bude termín pro uložení odpadních vod na ČOV potvrzen (uložení na ČOV - ZDARMA),
 2. si na své náklady objedná firmu, která zajistí vyvezení na ČOV (náklady na dopravu hradí občan).

Trvalý pobyt - jaké doklady musíte mít s sebou

 • platný občanský průkaz
 • doklad prokazující vlastnictví bytu nebo domu
 • správní poplatek 50,- Kč (osoba starší 15 let)

Podrobnější informace se dozvíte v přiloženém dokumentu:  Trvalý pobyt.doc

Hlášení MR

veškeré informace naleznete v odkazu: Hlášení rozhlasu

Czech POINT

potřebné informace naleznete v odkazu: CZECH POINT

Výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč
Výpis z obchodního rejstříku 100,- Kč
Výpis ze živnostenského rejstříku 100,- Kč
Výpis z registru řidičů 100,- Kč
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč
Výpis z insolvenčního rejstříku 100,- Kč
Cena za každou další i započatou stranu - u všech výše uvedených výpisů 50,- Kč
Výpis z rejstříku trestů 100,- Kč
   
Knihovna Bělkovice-Lašťany  
veškeré informace nalznete v odkazu: Obecní knihovna  
   
Sazby za poskytnutí informací  
   
Položka  Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 minut) 87,-Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 1,50 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) % 2,50 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3)  2,- Kč 
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3) %  3,- Kč 
ostatní náklady (dle skutečně vynaložených nákladů)   

Pro dárce krve:

Pro držitele zlatého plakety Jana Jánského