image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a sdružení > T.J. Sokol Bělkovice - Lašťany

 T.J. Sokol Bělkovice-Lašťany

 

Cvičení                                                          Rozpis cvičení rok 2021-2022

Rozvrh cvičení v přiložené tabulce.

 

Jednota:                         T.J. Sokol Bělkovice-Lašťany      logo Sokola
Kontaktní osoba: Eva Slepičková - starostka
Adresa:

Bělkovice-Lašťany 131, 783 16 pošta Dolany

Mobil: 602 577 386 
Email: eva_slepickova@volny.cz

 

Krátké zastavení nad historií Sokola  

Sokol Bělkovice měl za dobu své působnosti několik starostů, z nichž starosta Jan Hynek byl ve funkci od 16.1.1910 až do 17.4.1951. Tento starosta se zasadil o překonání těžkých roků 1. světové války, ve které padli i naši členové. Základní kámen pro stavbu sokolovny byl položen 27.3.1921. Dne 21.5.1921 byl založen Sokol Lašťany. V roce 1924 postavil Sokol Lašťany u rybníka pomník Jana Žižky z Trucnova a do jeho základů byla vložena schránka se zakládající listinou Sokola Lašťany. Celý zajímavý článek o vzniku si můžete přečíst zde  a přiloženém dokumentu :

 

                              V druhé polovině 19.století za Rakouského panování se v Českých a Moravských zemích prudce  rozvíjí národní sebevědomí, nastává boj o národní svéprávnost a později samostatnost. Nutnost tohoto boje pochopil i Jindřich Fugner a Dr. Miroslav Tyrš, český výtvarný historik a estetik, profesor dějin na Karlově universitě v Praze. Tito dva pánové v roce 1862 zakládají první český tělovýchovný spolek, který dostává název Sokol.

Tento spolek vedl cvičence (t.č. jen muže) podle pokrokových ideálů, jimiž byl zejména boj za svobodu, demokracii a osvobození od rakouského jařma.V tuto dobu v Praze na Karlově universitě studovali naši spoluobčané

Jan Opletal a Karel Theimer,kteří se v Praze nadchli sokolskou myšlenkou a po studiích  začali s agitací v Bělkovicích. A tak se stalo, že 20.října1895, se sešlo 15 nadšenců a  založili SOKOL  Bělkovice což bylo na tu dobu velmi pokrokové.

                              1.května 1909 na oslavu naší svobody a vyhlášení ČSR, zasadili sokolové na návsi (dnes za sokolovnou) 4 lípy. Tyto národní stromy byly pojmenovány:                                                                      lipa Svobody

                                                                                                  lípa Masarykova

                                                                                                  lípa Wilsonova

                                                                                                  lípa Českých legií

Dnes ovšem již stojí jen dvě lípy, u silnice lípa Svobody a dále od silnice lípa Českých legií.

                                             

                            Sokol Bělkovice měl za dobu své působnosti několik starostů z nichž starosta Jan Hynek byl ve funkci od 16.1.1910 až do 17.4.1951. Tento starosta se zasadil  o překonání těžkých roků 1.světové války ve které padli  i naši členové.                         

                           Dokázal přesvědčit členskou základnu a výbor Sokola k rozhodnutí postavení sokolovny a byl jí také velký sponzor. Základní kámen pro stavbu sokolovny byl položen 27.března 1921, vlastní stavba byla provedena dle projektu  stavitele  Jan Lichtblaua z Olomouce. Slavnostního položení základního kamene se zúčastnil i starosta Olomoucké župy JUDr. František Smrček, který pronesl proslov o významu Sokola. Bohužel  nepřežil věznění v koncentračním táboře Dachau a v roce 1942 tam umírá. Na jeho počest se olomoucká župa nazývá Olomoucká-Smrčkova.

 Stavba zdárně pokračovala a již 4.července 1922 byla slavnostně předána do provozu. Radost kazily jen dluhy, které činily 128.528,-Kč, ale   vynaloženým úsilí starosty,  představenstva a všech členů Sokola byly dluhy postupně uhrazeny. 

                           Založení Sokola Lašťany na sebe nenechalo dlouho čekat a  tak 21.května 1921 byl založen Sokol Lašťany i když někteří aktivní cvičenci z Lašťan navštěvovali cvičení v Bělkovicích .

V roce 1924 postavil Sokol  Lašťany  u rybníka pomník Jana Žižky z Trocnova a do jeho základů byla vložená schránka se zakládající listinou Sokola Lašťany. Dnes je tento pomník v majetku obce.

 Není známo na čí popud se jednoty Bělkovice a Lašťany dohodly a předběhly dobu a od roku 1936 cvičily jako jedna jednota, což se ukázalo jako velmi prozíravé zvláště když nastaly těžké poválečné roky normalizace 1950-1953. Sokolové z Lašťan měli na vedení KSČ silnější vliv a podařilo se jim jejich direktivní jednání vůči Sokolu zmírnit i když se je nepodařilo úplně odvrátit. Starosta Jan Hynek, náčelnice Jarmila Šnyrychová a člen výboru Jan Ráb jsou nařčeni, že nemají kladný postoj k lidově-demokratickému zřízení a musejí ze svých funkcí odstoupit.

                             Sokol se opět formuje i když pod vedením Československého svazu tělesné výchovy, zúčastňuje se pravidelně každých 5 roků Spartakiádních cvičení, poslední v roce 1995.

                               Návrat k ČOS a názvu Tělocvičná jednota Bělkovice-Lašťany byl 21.května  1999 a jejím starostou se stal Ing. František Sklenář.

 

     V Bělkovicích-Lašťanech  20.10.2011                Eva Slepičková – starostka T.J. Sokol

                                                                                   Bělkovice- Lašťany                                       

 

 

z hostorie Sokola
Historie sokola  

Fotky z akcí T.J. Sokola Bělkovice-Lašťany najdete ve fotogalerii - zde je odkaz: Fotogalerie

 

Akce v minulých letech :

   

Zájezd 

 

T.J Sokol Bělkovice-Lašťany pořádá dne 22.9.2012 zájezd do Jeseníků s bohatým programem. Podrobné informace se dozvíte v přiloženém letáku. 

 Zájezd - informace

 

 

 

 

Cykloturistický výlet 

podrobné informace

T.J. Sokol Bělkovice-Lašťany pořádá v úterý 8.5.2012 (státní svátek) cykloturistický výlet pro členy i nečleny Sokola "Cesta k mohyle na kopci Hradisko nad Velkým Týncem". Odjezd od sokolovny v 9:00 hodin. Bude i opékačka. Všechny srdečně zve cyklistický oddíl sokola. Více v letáku.

Cykloturistický výlet

 

 

Jarní úklid sokolovny 

informace

Výbor T.J. Sokol Bělkovice-Lašťany pořádá v sobotu 28.4.2012 v 9:00 hodin jarní úklid sokolovny - mytí oken, odstraňování pavučin a prachu a veškeré úklidové práce s tím spojené. Předem děkujeme všem, ktřeří přijdou pomoci.  

Jarní úklid sokolovny

 

 

 

 
   
   
1. jarní neděle - otvírání studánek Otvírání studánek
T.J. Sokol Bělkovice-Lašťany pořádá 1. jarní nedělí. Více odkazu.  otvírání studánek
   
Jarní bazar  plakát - informace
T.J. Sokol Bělkovice-Lašťany pořádá v sobotu 25.2.2012 burzu dětského oblečení, hraček a jiné. Začátek od 9.00 do 11:00 hodin v sokolovně. Rezervace prodejního místa na 737 768 886. Více v přiloženém plakátu.    Jarní bazar  
   
Maškarní ples "Šibřinky" a "Dětský maškarní ples"   pozvánka

T.J.Sokol Bělkovice-Lašťany zve na maškarní ples "Šibřinky", který se koná 18.2.2012 a dětský maškarní ples, který se koná v neděli 19.2.2012. Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce. 

 

maškarní ples
Vzpomínkový pochod  
T.J. SOKOL Bělkovice-Lašťany zve všechny na: Vzpomínkovou vycházku k 8. výročí úmrtí našeho starosty Ing. Františka Sklenáře, která se bude konat v neděli 8.1.2012. Vyrazíme ve 14:00 hodin od sokolovny. Půjdeme směrem Bohuňovice se zastávkou s malým občerstvením v restauraci "Kamzík" v Bohuňovicích. Srdečně zve T.J: SOKOL Bělkovice-Lašťany.   Vzpomínkový pochod
   
Večerní prohlídka zámku Plumlov    leták
T.J. Sokol Bělkovice-Lašťany pořádá výlet na večerní prohlídku zámku Plumlov s bohatým programem, a to v sobotu 26.11.2011. Podrobnosti v přiloženém letáku.   Večerní prohlídka zámku Plumlov