image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > ARCHIV > Pro občany > Ostatní > 2011

2011

Fotografie se zvětší po kliknutí na detail

Únor Výměna čerpadla ve vrtu č.p. 509  
Březen Oprava víceúčelového hřiště - výměna oplocení. Akce v r. 2011
  Oprava dětského hřiště u garáží - houpačky. Akce v r. 2011
  Oprava a částečná výměna oplocení na koupališti. Akce v r. 2011
Duben Rekonstrukce přečerpávací jímky ČOV a úprava poklopů.  
  Vymalování vchodu v budově č.p. 509. Akce v r. 2011
  Oprava dilatačních přechodů na koupališti, oprava čistícího žlábku, oprava malého bazénu a izolace kiosku.  
  Rekonstrukce veřejného osvětlení v části Lašťan.  
     
Květen Vymalování vnitřku ČOV olejovou barvou a nátěr betonových podlah.  
  Dokončení oprav oplocení víceúčelového hřiště a nátěry konstrukcí oplocení. Akce v r. 2011
  Oprava schodů a soklu na kiosku - koupaliště. Akce v r. 2011
  Úprava a vydláždění ploch pro dětské domečky v MŠ. Akce v r. 2011
  Instalace 4 ks košů na psí exkrementy. Akce v r. 2011
  Oprava místních komunikací zástřikem. Akce v r. 2011
  Omítnutí a oprava stříšky na antoníčku za hřištěm. Akce v r. 2011
     
Červen Instalace nových nerozových schodů do velkého bazénu - lepší přístup. Akce v r. 2011
  Úprava schodů do prodejny Maspa a nové plastové dveře. Akce v r. 2011
  Oprava rampy na č.p. 509 - vchod do kuchyně. Akce v r. 2011
     
Červenec Zahájeny práce na rekonstrukci koupelny a záchodů v MŠ.  
  Úprava starého archivu na knihovnu. Akce v r. 2011
  Knihovna - úprava el. rozvodů, zřízení odpadu, malování, nové nástavce na regály. Akce v r. 2011
  Knihovna - namontovány nové žaluzie do oken a nové plastové vstupní dveře. Akce v r. 2011
  Upravena lávka u garáží - zhotoveny zábrany z důvodu zamezení průjezdu automobiů. Akce v r. 2011
  Kostková silnice - úsek od č.p. 557 po 156 - osazení obrubníků, vydláždení chodníku, zřízení dešťové vpusti a vydláždění rigolu. Akce v r. 2011
  Fotbalové hřiště - instalace nových laviček. Akce v r. 2011
     
Srpen Přestětování knihovny ze ZŠ na č.p. 248 vedle cukrárny z důvodu rozšíření kapacity ZŠ.  
  Příprava třídy ve škole v Bělkovicích - malování ......  
  Oprava kanalizace - žabí křik (od Parlamentu - po č.p. 275)  
  Instalace koše na psí exkrementy u pordejny Hruška.  
     
Září Oprava místních komunikací zástřikem. Akce v r. 2011
  Oprava vpusti dešťové kanalizace a chodníku u č.p. 40. Akce v r. 2011
  Nové plastové dveře na č.p. 248 - hostinec Parlament (satelit bar). Akce v r. 2011
  Oprava zvoničky ZŠ Bělkovice. Akce v r. 2011
     
Říjen Zahájena přístavba MŠ Akce v r. 2011
  Přepojení části kanalizace v MŠ.  
  Předláždění rigolů na kostokové silnici.  
  Oprava kanalizačních šachet - ohrada.  
  Úprava povrchu místní komunikace - mezi č.p. 549 a 556. Akce v r. 2011
     
Listopad Upravení stanoviště na separovaný odpad u prodejny Hruška. Akce v r. 2011
  Oprava železného mostu v údolí. Akce v r. 2011
  Ukončení přístavby MŠ.  
     
Prosinec Zastřešení části prostoru u Fabiána - kontejner na bioodpad