image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > ARCHIV > Pro občany > Ostatní > 2013

2013

Leden Oprava čerpadel na  vyvezení kalové jímky ČOV.                 
  Úklid sněhu a posypy obce.  
  Návoz a oprava místních komunikací štěrkem (za hřištěm, ulička bažantnice).  
Únor Úklid sněhu v obci.  
  Výměna umyvadla ve škole v Lašťanech.         
  Oprava a údržba ČOV (čerpadla, úklid, čistění prostoru míchadel).  
  Výměna topidel na obecním úřadě.  
  Likvidace dřevěné konstrukce (kiosek) koupaliště.  
  Oprava sání vody ze studny a záchodů v budově č.p. 509.  
  Demontáž starých, montáž nových žaluzií (509,doktorka) vymalování okolo oken.   
  Kontrola funkčnosti pump na obecních studnách,oprava pumpy škola Lašťany.   
  Provedena deratizace obce a obecních budov.   
Březen Oprava veřejného osvětlení v obci.  
  Tlakové čištění vrtané studny na č.p. 509.  
  Oprava čerpadel na ČOV.  
  Oprava plynové přípojky v hasičské zbrojnici a škole v Bělkovicích.  
Duben Úprava dopadových ploch, nátěr a oprava herních prvků na dětském hřišti.  
  Výměna kontejnerů na separovaný odpad plast za 1100 l s vrchním otevíráním.  
  Oprava rozhlasu (u č.p. 164 a za hřištěm).  
  Vydláždění cca 40m2 u malého bazénu na koupališti.  
Květen

Oprava velkého bazénu a žlábků,oprava dlažby a dobetonování u malého bazénu.

 
  Instalace markýz na kiosku koupaliště, nové lavice, úprava povrchů.  
  Vývoz a čistění jímek ČOV.  
  Oprava zničeného mostku u „Janhuby“.   
  Hoblování a nátěr fošen na hřiště s umělým povrchem.  
  Nátěry konstrukcí na hřišti, sloupů VO, plot a brána koupaliště, střecha u školy.   
Červen Příprava koupaliště na sezónu.  
  Oprava bazénů, vytmelení a nátěr velkého bazénu.   
  Montáž fošen na tenisovém hřišti.            
  Oprava oplocení a vstupních branek na víceúčelovém hřišti.   
  Vyčištění a zametení umělého hřiště - příprava na sezónu.   
  Úprava posezení u kiosku na koupališti,instalace zábradlí a jeho nátěr.          
  Řešení oprav po vloupání na hřiště.   
Červenec Oprava kamenné zídky u MŠ, včetně vystavění sloupku a upevnění branky.   
  Příprava šaten ve škole Lašťany.  
  Nátěr plechových prvků na budově č.p. 509.  
  Práce v MŠ úprava el rozvodů,úprava rozvodů vody.  
Srpen Montáž spouštěcího zařízení čerpadel na ČOV.  
  Přípojky vodovodu, vykopání a provrtání základů  MŠ, ZŠ Běl. a Laš., Parlament, OÚ, 509.  
  Vysečení a úklid prostoru hřiště za MŠ.  
  Oprava polámané lavičky dětské hřiště u konečné zastávky autobusu.  
Září

Oprava další lavečky na dětském hřišti.

 
  Vyčištění a vývoz jímek na ČOV, vyčištění čerpadel.  
 

Instalace nového rozvodu vody pro vodovod v budově MŠ, OÚ, 509.

 
  Rozebrání  dlažeb u „řadovek“.  
  Koupaliště ukončení provozu, úklid houpadel, lavic, vyžnutí plochy, zazimování čističky.  
  Vyžnutí a úklid cyklostezky.  
 

Instalace nového zabezpečovacího zařízení ve škole Lašťany.

 
Říjen Oprava rozhlasu. (Na Brodku a u hřiště)          
  Oprava schodku do obchodu Gillar.                   
  Příprava posypových materiálů (sůl a štěrk) na zimní údržbu  
  Oprava čerpadel na ČOV, příprava projektu na zřízení kalolisu.  
  Instalace zabezpečovacího zařízení v budově školy Bělkovice.  
  Rozdělení místnosti (skladu školy) pro potřeby hasičů, nová elektroinstalace a ovládání zvonu.  
Listopad Zazimování koupaliště a hřiště.  
  Připojení obecních budov a budov školních na obecní vodovod.  
  Oprava veřejného osvětlení.  
  Dodláždění chodníku u sokolovny, usazení odvodu dešťové vody (korýtka) a připojení.               
  Oprava cesty k chatám v údolí a u potoka za fotbalovým hrištěm.  
  Vyčistění některých dešťových vpustí.  
  Výzdoba vánočního stromu.        
  Porovnání terénu u ČOV.  
Prosinec Oprava cesty do údolí (nová výstavba).  
  Oprava uličky okolo potoka (za herna bar).             
  Vyčištění a vývoz jímek na ČOV, vyčištění lapolu v  „parlamentu“.  
  Oprava Vari, (výměna olejů, seřízení, oprava pneu.)